Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 2022

 

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät Tampereen yliopistossa 10.-11.2.2022

JATKUVA AIKUISKASVATUS

Yhteiskunnan murrokset ovat usein myös aikuiskasvatuskäytäntöjen ja -tutkimuksen käännekohtia, joissa jatkuvuus kyseenalaistetaan. Pandemian poikkeusolot ovat konkretisoineet globaaleja uhkia ja merkinneet arjen kulun katkosta yksilöllisellä, yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla. Miten aikuisten kasvua ja oppimista luotaava tutkimus tarttuu ja on tarttunut tämänkaltaisiin katkoksiin? Missä on nähtävissä jatkuvuutta, missä murroksia? Tuottaako aikuiskasvatustutkimus tietoa, joka uudelleen sanoittaa sivistyksen, kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tehtäviä paikallisissa ja globaaleissa yhteisöissä? Osoittaako tutkimus murroskohtia ja kanavoiko aikuiskasvatuksen toimijoiden huolen kaikkien elonyhteisöjen jatkuvuudesta? Voiko jatkuvaa oppimista tutkia yksilön muutosvalmiutta laajempana ilmiönä – aikuiskasvatuksellisena ymmärryksenä, jolla tulevaisuuden kiperiä kysymyksiä jäsennetään ja pyritään ratkomaan? Kutsumme osallistujia yliopistoista, tutkimuslaitoksista, ammattikorkeakouluista ja muista asiantuntijayhteisöistä keskustelemaan.

Tutkimuspäivät toteutetaan hybriditapahtumana, joten lähi- ja etäosallistuminen on mahdollista.