ATS on vuonna 1940 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää alan kansallista ja kansainvälistä tieteellistä tutkimusta, osallistuu alan tiede- ja koulutuspolitiikkaan sekä vahvistaa vuoropuhelua tutkijoiden, käytännön toimijoiden ja politiikantekijöiden välillä.


Yhdistyksen uutispoiminnot

Vuoden 2017 tiedeartikkeli: Reijo Miettinen: Aikuiskasvatus, sivistys ja työn tulevaisuus (Aikuiskasvatus 2/2017)


Vuoden 2017 opiskelijastipendit vastaanottivat ansiokkaista pro graduistaan KM Liisa Nyblom (UTA) & KM Yuan Wang (UEF). 


Karin Filander palkittiin Aikuiskasvatuksellinen teko -kunniakirjalla 


Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 2018 Joensuussa


Kansanvalistusseuran tuottamat Live&Learn-videot. Videot käsittelevät aikuiskoulutusta Euroopassa opiskelijoiden ja kouluttajien silmin. Ne ovat mainio tapa esim. aikuiskasvatuksen opiskelijoille

  • oppia, mitä aikuiskasvatus on muualla Euroopassa – vaikkapa vaihtoon lähtiessä, mutta muutenkin,
  • kartuttaa mm. englannin kielen ammattisanastoa aikuisten oppimisesta.

Vuosikokouksen asialista


Vuosikirje, jäsenmaksuohjeet 2018  ja vuosikokouskutsu


Opiskelija - Aikuiskasvatus on sinun tiedelehtesi. Tule mukaan tiedeseuran toimintaan!


Tuoreet RELA-artikkelit (European Journal for Research on the Education and Learning of Adults)


Kasvatustieteiden rakenteellisen kehittämisen hanke ja aikuiskasvatustieteen tulevaisuus


Aikuiskasvatuksen 52. vuosikirja "Koko elämä töihin. Koulutus tietokykykapitalismissa" (toim. Kristiina Brunila, Jussi Onnismaa & Heikki Pasanen, Tampere: Vastapaino) | Julkistamistilaisuuden tallenne.


ATS:n yhteistyökumppanit

Omnia
Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta
Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos
Lapin yliopisto, aikuiskasvatustiede
Opintotoiminnan keskusliitto
Specia
Tampereen yliopisto EDU
Turun yliopisto EDU
Åbo Akademi vuxenpedagogik