Yhdistyksen uutispoiminnot

Vuosikokous 15.2.2018 Joensuussa


Kannusta! Rajojen rikkoja -stipendiehdotukset 17.12. mennessä.


Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 2018 Joensuussa, Adult education conference 2018 in Joensuu.


Opiskelija - Aikuiskasvatus on sinun tiedelehtesi. Tule mukaan tiedeseuran toimintaan!


Aikuiskasvatus-tiedelehden syyskampanja


Vuoden 2016 tiedeartikkeli: Antti Saari, Elinikäinen oppiminen ja yksilöivä valta (Aikuiskasvatus 1/2016)


Tuoreet RELA-artikkelit (European Journal for Research on the Education and Learning of Adults)


Kasvatustieteiden rakenteellisen kehittämisen hanke ja aikuiskasvatustieteen tulevaisuus


Aikuiskasvatuksen 52. vuosikirja "Koko elämä töihin. Koulutus tietokykykapitalismissa" (toim. Kristiina Brunila, Jussi Onnismaa & Heikki Pasanen, Tampere: Vastapaino) | Julkistamistilaisuuden tallenne.

ATS on vuonna 1940 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää alan kansallista ja kansainvälistä tieteellistä tutkimusta, osallistuu alan tiede- ja koulutuspolitiikkaan sekä vahvistaa vuoropuhelua tutkijoiden, käytännön toimijoiden ja politiikantekijöiden välillä.

Tutkimuspäivät 2018

ATS:n yhteistyökumppanit

Omnia Espoon työväenopisto
Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta
Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos
Lapin yliopisto, aikuiskasvatustiede
Opintotoiminnan keskusliitto
Specia
Tampereen yliopisto EDU
Turun yliopisto EDU
Åbo Akademi vuxenpedagogik