ATS on vuonna 1940 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää alan kansallista ja kansainvälistä tieteellistä tutkimusta, osallistuu alan tiede- ja koulutuspolitiikkaan sekä vahvistaa vuoropuhelua tutkijoiden, käytännön toimijoiden ja politiikantekijöiden välillä.


Yhdistyksen uutispoiminnot


Uusi tiedottaja ja jäsenvastaava


Vuoden 2017 opiskelijastipendit KM Liisa Nyblom (UTA) & KM Yuan Wang (UEF). 


Karin Filander palkittiin Aikuiskasvatuksellinen teko -kunniakirjalla 


Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 2018 Joensuussa


Vuosikirje ja jäsenmaksuohjeet 2018


Tuoreet RELA-artikkelit (European Journal for Research on the Education and Learning of Adults)


Aikuiskasvatuksen 52. vuosikirja "Koko elämä töihin. Koulutus tietokykykapitalismissa" (toim. Kristiina Brunila, Jussi Onnismaa & Heikki Pasanen, Tampere: Vastapaino) | Julkistamistilaisuuden tallenne.


ATS:n yhteistyökumppanit

Omnia
Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta
Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos
Lapin yliopisto, aikuiskasvatustiede
Opintotoiminnan keskusliitto
Specia
Tampereen yliopisto EDU
Turun yliopisto EDU