Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 2018

Aika ja paikka: Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 15.-16.2.2018. Päätapahtumaa ennen järjestetään keskiviikkona 14.2. ennakkotyöpajoja.

Järjestäjät: Itä-Suomen yliopisto & Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura

Toivotamme Joensuuhun Aikuiskasvatustieteen tutkimuspäiville tervetulleiksi kaikki konferenssin teemasta sekä aikuisten oppimisen ja aikuiskoulutuksen ja -kasvatuksen teemoista kiinnostuneet tutkijat, opettajat, opiskelijat, asiantuntijat sekä muut toimijat. Teemaryhmäehdotuksia ja esityksiä toivomme paitsi konferenssin teemaan liittyen myös muista aikuiskasvatuksen teoreettisista, metodologisista ja käytännön kysymyksistä.

Teema: Sivistys, kansalaisuus ja osallisuus rapautuvassa hyvinvointiyhteiskunnassa

Sata vuotta täyttävässä itsenäisessä Suomessa kysytään usein, olemmeko menettämässä sivistyksen, koulutuksen ja osaamisen varaan rakentuneen pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja kansalaisyhteiskunnan. Richard Sennettiä siteeraten voidaan puhua jopa hyvinvointiyhteiskunnan rapautumisesta. Koulutusjärjestelmä on valtiontalouden leikkausten ja uusliberaalin koulutuspolitiikan puristuksessa ja epävarmuus lisääntyy sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmien uudistuskaavailujen myötä. Samanaikaisesti monet kokevat demokraattisten päätöksentekojärjestelmien heikentyneen ja vihapuheen lisääntyneen.

Kansalaiset ajautuvat sosiaalisen median myötävaikutuksella erilaisiin, omaa ajattelua vahvistaviin alakulttuureihin ja pienryhmiin, joissa dialogille ja toisin ajattelemiselle ei ole mahdollisuutta. Erilaiset informaatiovaikuttamisen keinot valeuutisten ja ”vaihtoehtoisten faktojen” muodossa ruokkivat tätä kehitystä. Puhutaan jopa totuuden jälkeisestä ajasta, ja tutkijat koetaan enemmän rasitteeksi kuin yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi tutkittua tietoa tuottavaksi resurssiksi.

Hyvinvointia haastavat myös osallisuuden kokemusten ja mahdollisuuksien eriytyminen: eriarvoistuvat nuoruudet ja aikuisuudet sekä elämänkulun katkokset ja säröt. Yhteiskunta on jakautunut globalisaation ja teknologisen kehityksen voittajiin ja häviäjiin: kasvukeskuksien helposti työllistyvään koulutettuun työvoimaan ja taantuvien teollisuuspaikkakuntien köyhtyviin pitkäaikaistyöttömiin, kantasuomalaisiin ja maahanmuuttajiin tai erilaisiin vähemmistöihin myönteisesti ja kielteisesti suhtautuviin.

Tämä kaikki haastaa myös aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen sekä alan tutkimuksen uudella tavalla. Koska edellä kuvatut ilmiöt ovat ns. kinkkisiä ongelmia, joille ei löydy yhtä ratkaisua, tarvitaan myös tuoreita avauksia perinteisten ja tuttujen, mutta osin toimimattomiksi osoittautuneiden aikuiskasvatustieteellisten ratkaisuyritysten notkeuttamiseksi. Siksi pääpuhujiksi on kutsuttu sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta ja yhteiskuntapolitiikan professori Eeva Jokinen Itä-Suomen yliopistosta, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti ja tutkimusperustaisesti juuri tällaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja arvonmuodostukseen.

Konferenssissa etsitään monitieteisesti ratkaisuja: Millä tavoin voimme aikuiskasvatuksen tutkijoina ja kouluttajina vastata yhteiskunnallisen eriarvoistumisen haasteeseen? Miten onnistumme edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoista osallisuutta ja kansalaisuutta? Miten pystymme paremmin huomioimaan nuorten ja aikuisten oppimisen ja koulutuksen erilaiset tarpeet? Kuinka rakentaa dialogia ja keskinäistä ymmärrystä tai vahvistaa me-näkökulmaa toiseuttamisen sijaan?

On aloitettava rohkeasti itsenäisyyden 101. vuosi asettamalla tavoitteeksi hyvinvointivaltion uudelleenrakentaminen – tai ainakin sen rapautumisen hidastaminen palauttamalla oppiminen, sivistys, yhteisöt, yhteisöllisyys ja kansalaisuus niille kuuluvaan asemaan.