Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen 2016

Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen järjestetään Jyväskylän yliopiston Ruusupuistossa 18.–19.2.2016 teemalla Oppiminen, luovuus ja tunteet aikuisuuden elämänkentillä. Tutkijatapaamisen teema on ajankohtainen ja se koskettaa monipuolisesti ja monitieteisesti aikuiskasvatuksen kentän tutkijoita, opiskelijoita, asiantuntijoita sekä muita toimijoita pitäen sisällään

  • työelämän tutkimuksen ja henkilöstövoimavarojen kehittämisen,
  • johtamisen,
  • aikuiskoulutuksen ja koulutuspolitiikan tutkimuksen,
  • aikuisten oppimisen ja aikuispedagogiikan,
  • perhetutkimuksen,
  • vapaan sivistystyön.

Tämän päivän aikuinen toimija on monenlaisten oppimishaasteiden edessä. Häneltä odotetaan jatkuvaa itsensä kehittämistä, monipuolista osaamista, ketteryyttä, luovia ratkaisuja työelämässä, perheen ja työn sujuvaa yhteensovittamista, notkeaa identiteetin muokkausta sekä aktiivista vaikuttamista ja osallisuutta eri elämänkentillä.

Tutkijatapaaminen suuntaa huomion aikuisten oppimiseen, luovuuteen ja tunteisiin eri elämänkentillä varhaisaikuisuudesta kypsään aikuisuuteen ja vanhuuden elämänvaiheeseen. Lisäksi tapaamisessa pohditaan ja innovoidaan, miten oppimista, luovuutta, identiteettityötä, aktiivista osallisuutta ja tasapainoilua eri elämänkenttien ristipaineessa voidaan edistää niin työelämässä, aikuiskoulutuksessa kuin vapaassa sivistystyössä.

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura kutsuvat aikuiskasvatuksesta kiinnostuneet tutkijat, opiskelijat, alan asiantuntijat, ammattilaiset ja kehittäjät sekä politiikan tekijät ja yhteisöt innostumaan, innovoimaan ja pohtimaan näitä sekä muita kentän ajankohtaisia teemoja.    

Tapahtuman pääpuhujat ovat Päivi Tynjälä (Jyväskylän yliopisto) ja Jarkko Rantanen (Academy of Emotions).