Toiminta

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) toimittaa tutkimukseen perustuvia julkaisuja ja osallistuu aikuiskasvatusta koskevaan tiede-ja koulutuspoliittiseen keskusteluun.

Seura kehittää kansallista ja kansainvälistä tutkimusta ja yhteistyötä tutkijoiden, käytännön toimijoiden ja politiikan tekijöiden kesken.

Seura muistuttaa yhteiskuntatieteellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti painottuneen keskustelun tärkeydestä, joka huomioi työ- ja yrityselämän talouden ja tehokkuuden edistämisen lisäksi myös aikuisväestön sivistyksellisten koulutusmahdollisuuksien tasa-arvon.

Seuraan kutsutaan mukaan henkilöitä, jotka pyrkivät vaikuttamaan siihen, millaista aikuisuutta, ihmisyyttä, työntekijyyttä ja kansalaisuutta yhteiskunnassa pyritään rakentamaan.