Aikuiskasvatuksen vuosikirja

 

Aikuiskasvatuksen 54. vuosikirja Haavoilla - käsite ja kokemus. Aikuiskasvatuksen näkökulmia rikkoviin elämäntilanteisiin. (toim. Erja Laakkonen, Tiina Sotkasiira, Iiris Lehto & Mirva Heikkilä), SoPhi 2022.

Teos on avoimesti saatavilla: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83733

 

Kansi

 

Edeltäviä vuosikirjoja:

- Huiputuksen moraalijärjestys. Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia (toim. Karin Filander, Maija Korhonen & Päivi Siivonen). Aikuiskasvatuksen 53. vuosikirja.

-  Koko elämä töihin. Koulutus tietokykykapitalismissa (toim. Kristiina Brunila, Jussi Onnismaa & Heikki Pasanen). Aikuiskasvatuksen 52. vuosikirja.

- Marginaalin voima! (toim. Kristiina Brunila & Ulpukka Isopahkala-Bouret). Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja.

Johtamisen tilat ja paikat (toim. Kimmo Mäki & Tuire Palonen). Aikuiskasvatuksen 50. vuosikirja.

Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa (toim. Anneli Eteläpelto, Tuula Heiskanen & Kaija Collin). Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja.

 

Vuosikirjat ja kirjasarjan historiaa

Aikuiskasvatuksen vuosikirjan nimellä tunnettu kirjasarja alkoi jatkosodan keskellä vuonna 1942 Vapaan kansansivistystyön vuosikirjan nimellä. Nimi muutettiin vuonna 1972 vapaan sivistystyön vuosikirjaksi ja vuonna 1995 aikuiskasvatuksen vuosikirjaksi.

Vapaan kansansivistystyön vuosikirja 1942-1970

 • I Kansansivistysopillisen yhdistyksen vuosikirja 1942. Vapaa kansansivistystyö. Kirjoittajina Urpo Harva, T.I. Wuorenrinne, Niilo Liakka, Väinö Voionmaa & Yrjö Länsiluoto
 • II Kansansivistysopillisen yhdistyksen vuosikirja 1943. Vapaa kansansivistystyö. Artikkeleiden kirjoittajina Viljo Mikkonen (Niilo Liakasta) & R.H. Oittinen (Väinö Voionmaasta), Esitelmät: R. H. Oittinen, Uuno Saarnio, Viljo Mikkonen & Yrjö Ruutu.
 • III Kansansivistysopillisen yhdistyksen vuosikirja 1944. Vapaa kansansivistystyö. Kirjoittajina Yrjö Länsiluoto, Urpo Harva, Arvi Hautamäki & Helle Kannila.
 • IV Kansansivistysopillisen yhdistyksen vuosikirja 1945. Kirjoittajina Gunnar Hirdman, S. Sirenius, K.S. Laurila, T.I. Wuorenrinne, Antero Rinne & Uuno Saarnio.
 • V Kansansivistysopillisen yhdistyksen vuosikirja 1946. Vapaa kansansivistystyö. Kirjoittajina Eino Suovaa, Oiva Valavaara, Arvo Inkilä & Yrjö Länsiluoto.

Tietoa siitä, milloin vuosikirjan säännöllinen ilmestyminen katkesi ja milloin se käynnistyi uudelleen, ei ole säilynyt. Tiedot kuudennesta ja seitsemännestä vuosikirjasta puuttuvat vuosikirjasarjaa säilyttävän Kansanvalistusseuran arkistosta.

 • VIII vuosikirja. Vapaa kansansivistystyö. Toimituskunnan pj. prof. Urpo Harva. Kirjoittajina Urpo Harva, Kosti Huuhka, Heikki Hosia, Paavo Kuosmanen, Aarne Eskola & Erkki Salonen. Raittiuskansan kirjapaino, Helsinki 1960.
 • IX vuosikirja. Vapaa kansansivistystyö. Toimituskunnan pj. prof. Urpo Harva. Kirjoittajina V.O. Veilahti, Urpo Harva, Aulis Alanen, Kosti Huuhka, Aarne Laurila, Veikko Junnila & Kyösti Toivonen. Otava 1961.
 • X vuosikirja. Vapaa kansansivistystyö. Toimituskunnan pj. prof. Urpo Harva. Kirjoittajia Urpo Harva, Aulis Alanen, Risto Juusela, Arvo Hautamäki & V.O. Veilahti. Otava 1962.
 • XI vuosikirja. Vapaa kansansivistystyö. Toimituskunnan pj. prof. Urpo Harva. Kirjoittajia V.O. Veilahti, Urpo Harva, Aulis Alanen, Aarne Laurila, Kosti Huuhka, Veikko Junnila & Kyösti Toivonen. Otava 1963.
 • XII vuosikirja. Vapaa kansansivistystyö. Toimituskunnan pj. prof. Urpo Harva. Kirjoittajia T.I. Wuorenrinne, Raili Kauppi, Pertti Seiskari, Kalevi Hellgren, Aulis Alanen & Urpo Harva. Otava 1964.
 • XIII vuosikirja. Taide ja aikuiskasvatus. Kirjoittajina V.O. Veilahti, T.O. Kivimäki, Severi Parko, Inkeri Lius, Aarne Laurila, Kosti Huuhka, Arvo Oksanen & Aulis Alanen.
 • XIV vuosikirja. Aikuisopetuksen menetelmiä. Otava 1966.
 • XV vuosikirja. Vapaa sivistystyö koulutusyhteiskunnassa. Otava 1967.
 • XVI vuosikirja. Elinikäinen kasvatus. Otava 1969.
 • XVII vuosikirja. Opiskeleva aikuinen. Otava 1970.

Vapaan sivistystyön vuosikirja 1973-1994

Julkaisijat: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura

 • XVIII (18.) vuosikirja. Ihmiseksi kasvaminen. Otava 1973.
 • XIX (19.) vuosikirja. Oppimateriaali aikuisopetuksessa. WSOY 1974.
 • XX (20.) vuosikirja. Valtio, kunnat ja vapaa sivistystyö. WSOY 1975.
 • XXI (21.) vuosikirja. Vapaa-aika ja aikuiskasvatus. WSOY 1977. Vuosikirja oli viimeinen, jonka toimituskunnan puheenjohtajana oli Urpo Harva.
 • XXII (22.) vuosikirja. Eurooppalainen aikuiskasvatus. WSOY 1978. Toimituskunnan puheenjohtajana toimi tästä eteenpäin Kosti Huuhka.
 • XXIII (23.) vuosikirja. Yleissivistys kasvatuksen tavoitteena. WSOY 1979.
 • XXIV (24.) vuosikirja. Aikuiskasvattaja. WSOY 1980.
 • XXV (25.) vuosikirja. Aikuiskasvatus ja työelämä. WSOY 1981.
 • XXVI (26.) vuosikirja. Vapaan sivistystyön tehtävä tehokkuusyhteiskunnassa. WSOY 1982.
 • XXVII (27.) vuosikirja. Aikuisopetuksen perusteita. WSOY 1983.
 • XXVIII (28.) vuosikirja. Elämänä kansansivistystyö. Juhlakirja professori Kosti Huuhkalle hänen täyttäessään 70 vuotta 19.9.1985. Kirjastopalvelu Oy 1985.
 • XXIX (29.) vuosikirja. Aikuisten yhteiskunnallinen kasvatus. Kirjastopalvelu Oy 1988.
 • XXX (30.) vuosikirja. Elämäntavat muuttuvat – muuttuuko aikuiskasvatus? Kirjastopalvelu Oy 1989.
 • XXXI (31.) vuosikirja. Kriittinen ajattelu aikuiskasvatuksessa. Juhlakirja professori Aulis Alaselle hänen täyttäessään 60 vuotta 7.7.1989. Kirjastopalvelu 1989.
 • 32. vuosikirja. Valistus, sivistys, kasvatus. Kansanvalistuksesta aikuiskasvatukseen. Toim. Jukka Tuomisto. Julkaisijat: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. Kirjastopalvelu Oy, Helsinki 1991.
 • 33. vuosikirja. Ympäristökasvatus. Toim. Anneli Kajanto. Kirjastopalvelu Oy. 1992.
 • 34. vuosikirja. Aikuisten oppimisen uudet muodot. Kohti aktiivista oppimista. Toim. Jukka Tuomisto. Kirjastopalvelu 1993.
 • 35. vuosikirja. Elinikäinen oppiminen. Toim. Anneli Kajanto & Jukka Tuomisto. BTJ Kirjastopalvelu 1994.

Aikuiskasvatuksen vuosikirja 1995-

Julkaisijat: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura.

 • 36. vuosikirja. Aikuiskoulutuksen arviointi. Panoraamoja ja lähikuvia. Toim. Anneli Kajanto. BTJ Kirjastopalvelu 1995.
 • 37. vuosikirja. Oppiminen ja elämänhistoria. Toim. Ari Antikainen & Hannu Huotelin. BTJ Kirjastopalvelu 1996.
 • 38. vuosikirja. Työn muutos ja oppiminen. Toim. Pekka Sallila & Jukka Tuomisto. BTJ Kirjastopalvelu 1997.
 • 39. vuosikirja. Arkipäivän oppiminen. Toim. Pekka Sallila & Tapio Vaherva. BTJ Kirjastopalvelu 1998.
 • 40. vuosikirja. Sivistystyö osaamisyhteiskunnassa. Toim. Pekka Sallila & Seppo Niemelä. BTJ Kirjastopalvelu 1999.
 • 41. vuosikirja. Oppiminen ja ikääntyminen. Toim. Pekka Sallila. BTJ Kirjastopalvelu 2001.
 • 42. vuosikirja. Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena. Toim. Pekka Sallila & Pekka Kalli. BTJ Kirjastopalvelu 2001.
 • 43. vuosikirja. Opettajuus muutoksessa. Toim. Pekka Sallila & Anita Malinen. Kansanvalistusseura 2002.
 • 44. vuosikirja. Elämänlaajuinen oppiminen ja aikuiskasvatus. Toim. Pekka Sallila. Kansanvalistusseura 2004.
 • 45. vuosikirja. Konstruktivismi ja realismi. Toim. Pekka Kalli & Anita Malinen. Kansanvalistusseura 2006.
 • 46. vuosikirja. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Toim. Anneli Eteläpelto & Jussi Onnismaa. Kansanvalistusseura 2008.
 • 47. vuosikirja. Hiljainen tieto – tietämistä, toimimista, taitavuutta. Toim. Auli Toom, Jussi Onnismaa & Anneli Kajanto. Kansanvalistusseura 2008.
 • 48. vuosikirja. Yhteisöllisyys liikkeessä. Toim. Karin Filander & Marjatta Vanhalakka-Ruoho. Kansanvalistusseura 2009.
 • 49. vuosikirja. Valta ja toimijuus aikuisuudessa. Toim. Anneli Eteläpelto, Tuula Heiskanen & Kaija Collin. Kansanvalistusseura 2011.
 • 50. vuosikirja. Johtamisen tilat ja paikat. Toim. Kimmo Mäki & Tuire Palonen. Kansanvalistusseura 2012.
 • 51. vuosikirja. Marginaalin voima! Toim. Kristiina Brunila & Ulpukka Isopahkala-Bouret. Kansanvalistusseura 2014.
 • 52. vuosikirja. Koko elämä töihin. Koulutus tietokykykapitalismissa. Toim. Kristiina Brunila, Jussi Onnismaa & Heikki Pasanen. Kansanvalistusseura 2015.
 • 53. vuosikirja. Huiputuksen moraalijärjestys - Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia. Toim. Karin Filander, Maija Korhonen & Päivi Siivonen. Kansanvalistusseura 2019.