Vuosikokouksen esityslista

AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURA RY

Sääntömääräinen vuosikokous 2024

 

Aika: Torstaina 8.2.2024 klo 16.30–17.30

Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, pieni juhlasali (F4050), 4. krs. 

(Fabianinkatu 33, Helsinki)

 

1.§ Kokouksen avaus

2.§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. § Kokousvirkailijoiden valinta (kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat)

4. § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5. § Vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös (Liite 1.)

6. § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

7. § Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet 2024–2025 (Liite 2.)

8. § Toimihenkilöt ja toimihenkilöiden palkkiot 2024

9. § Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2024 (Liite 3.)

10. § Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2024

11. § Muut asiat

12. § Kokouksen päättäminen