Vuosikokouksen esityslista

AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURA RY

Sääntömääräinen vuosikokous 2023

 

Aika: Perjantaina 24.2.2023 klo 13.00–14.00

Paikka: Tieteiden talo, sali 505, Helsinki

 

1.§ Kokouksen avaus

2.§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. § Kokousvirkailijoiden valinta (kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat)

4. § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5. § Vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös (Liite 1.)

6. § Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

7. § Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet 2023–2024 (Liite 2.)

8. § Toimihenkilöt ja toimihenkilöiden palkkiot 2023

9. § Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2023 (Liite 3.)

10. § Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2023

11. § Muut asiat

12. § Kokouksen päättäminen