Palkinnonsaajat Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä 2022

Tässä palkintouutisia Aikuiskasvatuksen tutkimuspäiviltä!

 

ATS jakoi kaksi opiskelijan tunnustuspalkintoa. Ne saivat Sharon Laine Helsingin yliopistosta ja Katja Köykkä Jyväskylän yliopistosta.

 

Lisäksi ATS jakoi Aikuiskasvatuksellinen teko -palkinnon. Sen sai Aikuiskasvatus-lehden toimituspäällikkö Terhi Kouvo.

 

Aikuiskasvatus-lehden vuoden tiedeartikkeliksi valittiin ympäristötutkija Minna Santaojan artikkeli Ampiaisten valepesien virkkaus monilajisen yhteiselon tunnusteluna. Luovaksi ja tuoreeksi kiitelty vuoden tiedeartikkeli koukuttaa pohtimaan monilajista yhteiseloa.

 

Lue artikkeli: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109322

Uutinen palkintoartikkelista:

https://kansanvalistusseura.fi/ajankohtaista/aikuiskasvatuksen_vuoden-tiedeartikkeli-koukuttaa-pohtimaan-monilajista-yhteiseloa/

 

Lämpimät onnittelut kaikille palkinnonsaajille! 

 

Alta voit lukea perustelut ATS:n palkinnoille.

 

Sharon Laine on opiskelijana viime vuosina vaikuttanut erityisen aktiivisesti ja monipuolisesti Aikuiskasvatustieteen kentällä. Hän on ollut mukana Helsingin yliopiston Aikuiskasvatuksen kilta ry:n toiminnassa. Laine on tärkeällä tavalla tuonut esiin ja vahvistanut aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden ääntä mm. pitämällä kutsutun esitelmän Kasvatustieteen päivillä esiseminaarissa (Mihin tänään tarvitsemme aikuiskasvatusta? Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura 80 vuotta) joulukuussa 2020. Hän on rohkeasti osallistunut yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kehittämiseen ja tulevaisuuden rakentamiseen Helsingin yliopistossa. Hän on ollut opinnoissaan aikaansaava ja mm. fasilitoinut työelämän ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden välistä keskustelua ja täten vahvistanut opiskelijoiden ja työnantajien välistä vuoropuhelua. Laine on parhaillaan mukana palkattuna projektitutkijana ulkopuolisen rahoituksen EU:lta saaneessa Erasmus + tutkimus- ja kehittämishankkeessa Helsingin yliopistossa. Hän tekee kyseisessä hankkeessa englanninkielistä pro gradu-tutkielmaa. Hän kirjoittaa lisäksi parhaillaan kansainvälistä journal-artikkelia Erasmus+ hankkeen tutkijoiden kanssa. Laine julkaisi vastikään avoimesti saatavilla olevan kirjoituksen Aikuiskasvatustiedelehdessä, jossa hän, yhdessä opiskelijakollegansa kanssa, määrittelee tieteenalamme tulevaisuutta.

 

Katja Köykkä kirjoitti aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielman, joka arvioitiin erinomaiseksi (5) Jyväskylän yliopistossa. Tutkimus tarkastelee esihenkilöiden tarinoita ammatillisen osaamisen johtamisessa hajautetuissa kansalaisjärjestöorganisaatioissa. Tulokset tuovat uusia näkökulmia osaamisen johtamiseen kuvaamalla erityisesti intuition merkitystä esihenkilötyön arjessa ja tarkastelemalla, kuinka itseohjautuvia työntekijöitä moninaisissa verkostoissa voidaan johtaa. Köykän teoreettinen osaaminen, rohkea heittäytyminen narratiivisen tutkimuksen toteuttajaksi ja luovan kirjoittamisen taito tuottivat tieteellisesti korkeatasoisen ja mukaansa tempaavan tutkielman. Aiheeltaan työ on ajankohtainen, sillä sen tuloksia voidaan hyödyntää osaamisen johtamisessa myös vallitsevassa tilanteessa, jossa useat työntekijät tekevät pääosin etätöitä. Tällä hetkellä tutkimuksensa tuloksia Köykkä soveltaa innostuneesti omassa asiantuntijatehtävässään kansainvälisessä kehitysyhteistyössä. Aikuiskasvatustieteellistä tutkimuskenttääkään hän ei ole täysin unohtanut - gradun tuloksia pääsee kuulemaan aikuiskasvatustieteen tutkimuspäivillä Tampereella, ja ne ovat myös matkalla tiedeartikkeliksi.

 

Terhi Kouvo on työskennellyt Kansanvalistusseurassa 1.4.2004 alkaen ensin kustannustoimittajana kirjahankkeiden toteuttamisessa ja toimittajana Aima-aikakauslehdessä sekä Sivistys.net-verkkolehdessä ja myöhemmin Souli-verkkomediassa. Terhi on toiminut 1.10.2017 alkaen Aikuiskasvatus-tiedelehden toimituspäällikkönä ja osallistunut säätiön hanketoimintaan. Terhi on keskeinen avainhenkilö Aikuiskasvatus-lehden, Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran ja Kansanvalistusseuran välisessä yhteistyössä. Aikuiskasvatus-lehti vietti viime vuonna 40-vuotisjuhlaansa. Vertaisarvioidulla Aikuiskasvatus-lehdellä on alansa ainoana suomenkielisenä tiedejulkaisuna tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä tuoda tuore tutkimustieto avoimesti saataville ja edistää ymmärrystä koulutuksesta, oppimisesta ja kehittämisestä aikuisuuden eri vaiheissa ja ympäristöissä. Aikuiskasvatus virittää keskustelua merkittävistä yhteiskunnallisista aiheista, kuten aktiivisesta kansalaisuudesta ja poliittisesta osallistumisesta, ekososiaalisesta sivistyksestä, informaatiotulvasta ja tiedon todenperäisyydestä ja koulutuksellisesta tasa-arvosta.

 

Terhi Kouvon henkilökohtainen työpanos ja sitoutuminen ovat olleet ratkaisevan tärkeitä tekijöitä Aikuiskasvatus-lehden kehittämisessä. Hän on samaan aikaan visionääri kehittäjä ja käytännön toimeenpanija. Terhi on editorina kunnianhimoinen, tinkimätön ja tarkka. Hän osaa muokata vaikeatajuisen tieteellisen tekstin sujuvaksi ja yleistajuiseksi. Tällaista taitoa tarvitaan ajassa, jossa tutkitun tiedon tärkeyttä ja saavutettavuutta joudutaan perustelemaan aina uudelleen ja uudelleen. Terhi myös työskentelee opettaen. Hän ei koskaan korosta itseään, vaan asiaa ja tällä työskentelytavalla hänen on ollut helppo saada sekä kollegoiden, julkaisijoiden että lukijoiden luottamus. Hän auttaa, perehdyttää, osallistaa ja jakaa omaa osaamistaan muiden kanssa aina auliisti ja ystävällisesti.

 

Terhi on työllään edistänyt niin Aikuiskasvatus-tiedelehden ja aikuiskasvatuksellisen tiedon esiin tuomisen kuin koko suomalaisen tiedejulkaisemisen asiaa yhteiskunnassa. Terhin pitkäjänteinen, tinkimätön työ suomenkielisen tiedejulkaisemisen kehittämisessä on näkynyt aktiivisuutena ja aloitteellisuutena Aikuiskasvatus-lehden digitoinnissa ja kehittämisessä avoimeksi julkaisuksi. Hän on aktiivinen viestijä myös sosiaalisessa mediassa ja verkkoviestinnän suvereeni osaaja. Terhin työpanos on ratkaisevan tärkeä siinä, että aikuiskasvatuksellinen tieto on laajasti eri yleisöjen saavutettavissa ja käytettävissä.