Päivitys: Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran sääntömääräinen vuosikokous 10.2.2022

Kutsu Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran (ATS) sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Aika: 10.2.2022 klo 17.30–18.30

Paikka: Zoom

Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran sääntömääräinen vuosikokous seuran jäsenille pidetään etäyhteyden välityksellä Zoom-kokousalustalla torstaina 10.2.2022 klo 17.30-18.30. Kokoukseen voi osallistua myös paikan päällä Tampereen yliopistossa (Päätalo A2a) (säädöksen 290/2020 mukaisesti). Seuran johtokunta suosittelee etänä osallistumista.

Kokoukseen osallistuvia seuran jäseniä pyydetään ilmoittautumaan 7 päivää ennen kokousta (viimeistään torstaina 3.2.) sihteerille (ats.sihteeri(at)gmail.com). Samalla pyydetään ilmoittamaan, osallistuuko kokoukseen etänä vai paikan päällä. Vuosikokouksen etäosallistujille lähetetään linkki kokoukseen (Zoom).

Huom: Aiemmin oli ilmoitettu, että kokous pidettäisiin paikan päällä. Seuran johtokunta on kuitenkin päättänyt, että kokous pidetään terveysturvallisuussyistä pääsääntöisesti etänä. 

Kokouksen asialista on alla.

 

 

AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURA RY

Sääntömääräinen vuosikokous 2022

 

Aika:            Torstaina 10.2.2022 klo 17.30–18.30

Paikka: Zoom-verkkokokous ja Tampereen yliopisto, Päätalo A2a

 

1.§ Kokouksen avaus

2.§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. § Kokousvirkailijoiden valinta (kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan          tarkastajat, ääntenlaskijat)

4. § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5. § Vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös

6. § Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen          tilivelvollisille

7. § Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet 2022–2023

8. § Toimihenkilöt ja toimihenkilöiden palkkiot 2022

9. § Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2022

10. § Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022

11. § Seuran sääntöjen päivittäminen

12. § Muut asiat

13. § Kokouksen päättäminen