Kristiina Brunila Vuoden 2011 aikuiskouluttaja

15.11.2011

Vuoden aikuiskouluttaja 2011

Aikuiskasvatuksen Kilta ry on valinnut Vuoden 2011 aikuiskouluttajaksi tutkijatohtori Kristiina Brunilan. Valinta julkistettiin Aikuiskasvatuksen Kilta ry:n järjestämässä vuosijuhlassa 12.11.2011.

Perustelussaan valinnalle Kilta painottaa Brunilan merkittävää työtä aikuiskasvatuksen sekä tasa-arvokysymysten hyväksi. Hänen teksteissään ja töissään on havaittavissa aikuiskasvatuksen monien muotojen, äänten ja toiseuden huomioiminen.

Helsingin yliopistossa tutkijana työskentelevä Brunila toimii myös sihteerinä Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS ryssa, joka toiminnallaan kehittää alan tieteellistä tutkimusta kansallisesti ja kansainvälisesti toimittaen tutkimukseen perustuvia julkaisuja tutkijoille ja aikuiskasvatuksen toimijoille. Lisäksi ATS osallistuu aikuiskasvatusta koskevaan tiede- ja koulutuspoliittiseen keskusteluun. Aikaisemmin Brunila on toiminut sihteerinä sekä tiedekuntamme tutkimustoimikunnassa että tutkimuseettisessä toimikunnassa.

Kristiina Brunila on osoittanut aidon kiinnostuksensa opiskelijoiden kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön ja näin ollen opiskelijoiden huomioon ottamiseen. Hänen kiinnostuksensa on näkynyt eri yhteistyömuodoissa esimerkiksi osallistumalla Aikuiskasvatuksen Kilta ry:n Kiltailtoihin sekä ottamalla opiskelijat osaksi Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisen 2012 suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi hän huomioi aktiivisesti myös jatkotutkinto-opiskelijat Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran toiminnassa.

Tämän ohella hän kuuluu laitoksellamme toimivaan kulttuurisen ja feministisen kasvatustutkimuksen tutkimusryhmään (KUFE) ja tekee merkittävää tutkimustyötä kasvatuksen ja koulutuksen prosesseista. Brunila toimii ESREAn (European Society for Research on the Education of Adults) johtokunnan jäsenenä edistäen aikuiskasvatustiedettä myös Euroopan laajuisesti.

Aikuiskasvatuksen Kilta ry on Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa toimiva yhdistys. Killan tehtävänä on aikuiskasvatustieteen tekeminen tunnetummaksi sekä aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden ja työelämän välisten verkostojen rakentaminen.

Aikuiskasvatuksen Kilta ry palkitsee vuosittain henkilön tai yhteisön, joka on toiminut ansiokkaasti aikuiskasvatuksen parissa. Vuoden aikuiskouluttaja valitaan vuonna 2011 jo kahdeksattatoista kertaa.

Lehdistötiedote

Liitteet