Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen 2012 -tiedote

2.11.2011

Aikuiskasvatus marginaaleissa ja rajapinnoilla

Seuraava Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen järjestetään 16.2.―17.2.2012 Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Tutkijatapaamiseen ovat lämpimästi tervetulleita aikuiskasvatuksesta kiinnostuneet tutkijat, opiskelijat, aikuiskasvatuksen asiantuntijat ja kehittäjät sekä politiikan tekijät ja yhteisöt.

Helmikuisen tutkijatapaamisen teema on Aikuiskasvatuksen marginaalit ja rajapinnat. Pääpuhuja, Itä-Suomen yliopiston, professori Leena Koski kysyy: ”Jos tässä on marginaali niin missä on keskus?”

Aikuiskasvatus ei ole yksi, vaan monta ja moninaista. Aikuiskasvatus on kerta toisensa jälkeen löytänyt itsensä erilaisista marginaaleista ja rajapinnoilta tieteen ja tutkimuksen hierarkioissa. Toisaalta marginaalit ja rajapinnat ovat aikuiskasvatuksen tutkijoille uuden tiedon, luovuuden, inspiraation ja kriittisen tutkimuksen lähteitä. On aika tuoda marginaalit ja rajapinnat keskusteluun ja näyttää, kuinka niissä syntyy liikettä, vastarintaa ja voimaa, joka voi mahdollistaa uudenlaista tietoa, yhteisöllisyyttä ja tutkimuksellista vuoropuhelua.

Ilmoittautuminen on alkanut, ilmoittautumislomake. Teemaryhmäesitykset pyydetään lähettämään 15.11.2011 mennessä teemaryhmien koordinaattoreille. Heidän yhteystietonsa ja teemaryhmänsä kuvaukset löytyvät täältä. Tutkijatapaamisen tarkka ohjelma päivitetään loppuvuodesta.

Tervetuloa Aikuiskasvatuksen Tutkijatapaamiseen,

Järjestelytoimikunta


Aikuiskasvatuksen Tutkijatapaamisen järjestää Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS, joka kehittää toiminnallaan alan tieteellistä tutkimusta kansallisesti ja kansainvälisesti toimittaen tutkimukseen perustuvia julkaisuja ja osallistuen tiede- ja koulutuspoliittiseen keskusteluun. Aikuiskasvatustieteellisten korkeakoulututkintojen ja aikuiskasvatustieteellisen tutkimuksen arvostuksen kohottaminen on yksi seuran tehtävistä, ja se on myös perustana Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamiselle, josta on muodostunut aikuiskasvatuksen tärkein foorumi.

Lisätietoja sähköpostitse aikuiskasvatuksen-tutkijatapaaminen@helsinki.fi. Järjestelytoimikunta: Hanna Toiviainen, Kristiina Brunila, Ulpukka Isopahkala-Bouret ja Mikko Lehtonen sekä tutkijatapaamisen koordinaattori Kaisa Lehtonen