Väitöskirja vapaasta sivistystyöstä

17.9.2011

Väitöskirja vapaasta sivistystyöstä

Mitä on sivistyminen ja mihin sitä tarvitaan?

Sivistyminen on omaehtoisen oppimisen prosessi. Ihminen sivistyy, kun hän voi toteuttaa itseään ja kasvaa omiin mittoihinsa sekä yksilönä että osana yhteisöä. Sivistyspedagogiikka korostaa oppijan ainutlaatuisuutta. Tarvitsemme sitä luovuuden, innovatiivisuuden ja oman aloitteellisuuden moottoriksi.

Seppo Niemelän väitöstutkimus luo pohjan keskustelulle vapaan sivistystyön kehittämisen, arvioimisen ja rahoittamisen painopisteistä. Samalla se palvelee johdatuksena kansanopiston, opintopiirin ja sivistävän kansalaisjärjestön lähtökohtiin.

Seppo Niemelä: Sivistyminen. Sivistystarve, -pedagogiikka ja -politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa. ISBN 978-951-9140-58-2, 303 sivua, 32 euroa.

Tutustu ja tilaa KVS:n verkkokaupasta

Lisätiedot ja lehdistökappaleet: Kansanvalistusseura, kustannustoimittaja Paula Immonen, paula.immonen(at)kvs.fi, puh. 020 7511 595.

Tilaa sivistykselle!