Dialogisuuden mahdottomuutta ihmettelemässä

8.9.2011

Dialogisuuden mahdottomuutta ihmettelemässä

Kasvatuksen ja koulutuksen tutkimus ― tulevaisuuden voimavara kutsuseminaariin (Tieteiden talo 12.8.20011)  oli kutsuttu paikalle poliittisia vaikuttajia ja päättäjiä, ammatillisia  sidosryhmiä, yliopistojen kasvatustieteellisten yksikköjen johtoa sekä tieteellisten seurojen edustajia. Tilaisuudessa oli tarkoitus luoda tutkimuksen ja käytännön toimijoiden välistä dialogia ja mahdollisesti myös väittelyä ja erilaisten näkökulmien välistä kohtaamista kasvatustieteiden alojen tutkimuksen painopisteistä ja tulevaisuuden perspektiiveistä.

Seminaarikeskustelut on jäsennetty katsaukseksi Kasvatuksen ja koulutuksen tutkimus. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran puheenjohtaja Karin Filander pohtii seminaarin antia aikuiskasvatuksen näkökulmasta artikkelissaan Dialogisuuden mahdottomuutta ihmettelemässä.

Voit kommentoida molempia kirjoituksia lähettämällä joko sähköpostin ats.tiedottaja(at)gmail.com tai täyttämällä sivustolta löytyvän sähköisen lomakkeen.