Yliopistot selvittävät rakenteellisen kehittämisen tarpeita

29.8.2011

"Yliopistojen yhteistyö edistyy"

"Suomen yliopistot UNIFI ry on perustanut koordinaatiohankkeen tukemaan yliopistoissa käynnistynyttä profiloitumista ja rakenteellista kehittämistä. Tarkasteltavana ovat humanistiset, kasvatustieteelliset, luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset alat. Kullekin koulutusalalle on nimetty työryhmä, johon yliopistot ovat nimenneet edustajansa koulutusvastuunsa perusteella."

Lue koko tiedote (julkaistu kesällä 2011).

UNIFI

Suomen yliopistot UNIFI fy on yliopisto-, tiede- ja koulutuspoliittinen keskustelija ja edunvalvoja. Se jatkaa vuonna 1969 perustetun Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston työtä yliopistojen hyväksi. Tutustu järjestöön www-sivujen kautta.