Ikäihmisten koulutuksen teemaryhmä Kasvatustieteen päivillä

17.8.2021

”Hei,

 

Kasvatustieteen päivien 2021 teemaryhmiin voi jättää abstraktiehdotuksia 16.8. - 3.10.2021. Järjestämme päivillä teemaryhmän ”Ikäihmisten oppiminen, ohjaus ja koulutus”. Mikäli toimit em. aihepiirien parissa, odotamme innolla abstraktiasi! Teemaryhmämme kuvaus on seuraava:

 

Teemaryhmään kutsutaan esityksiä, joissa tarkastellaan ikäihmisten oppimista, ohjausta tai koulutusta osana heidän arkeaan, hyvinvointiaan ja kansalaisuuttaan. Toivomme teemaryhmään esityksiä, joissa osallistutaan keskusteluun ikäihmisten oppimisen, ohjauksen ja koulutuksen tarpeista, tavoitteista, tuloksista ja menetelmistä tutkimuksen ja käytäntöjen näkökulmista. Teemaryhmässä aihetta lähestytään tieteenalojen rajoja ylittäen. Esitykset voivat kohdistua ikäihmisten oppimiseen erilaisilla elämänkentillä sekä erilaisten ajankohtaisten haasteiden, esimerkiksi digitaalisten taitojen, medialukutaitojen ja koronaepidemian näkökulmista. Ryhmän tarkoituksena on koota yhteen ja tuoda näkyväksi sitä ikäihmisten oppimiseen, ohjaukseen ja koulutuksen käytäntöihin kohdistuvaa tutkimusta, jota Suomessa tällä hetkellä tehdään.

 

Lisätietoja: https://www.jyu.fi/en/congress/kasvatustieteenpaivat2021/teemaryhmat/esitysehdotukset#autotoc-item-autotoc-1

 

Terveisin,

Päivi Rasi (Lapin yliopisto), Kaisa Pihlainen (Itä-Suomen yliopisto),  Eija Kärnä (Itä-Suomen yliopisto), Hanna Vuojärvi (Lapin yliopisto) ja Kristiina Korjonen-Kuusipuro (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu)”