Aikuiskasvatuksen teemaryhmä Kasvatustieteen päivillä

17.8.2021

Kasvatustieteen päivien 2021 teemaryhmiin voi jättää abstraktiehdotuksia 16.8. - 3.10.2021.

 

Aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen kysymykset ovat erityisen ajankohtaisia monestakin syystä. Yhteiskunnan ja työelämän ja muutokset haastavat niin yksilöitä, yhteisöjä kuin organisaatioitakin kehittymään, oppimaan ja löytämään uusia toimintatapoja. Esimerkiksi jatkuvan oppimisen uudistaminen on yksi ajankohtaisista koulutuspoliittisista uudistuksista, jolla pyritään vastaamaan etenkin työelämästä nouseviin tarpeisiin. Aikuisväestön sivistyksen ja kasvatuksen tarpeita ja haasteita kehystävät tänä päivänä myös ekokriisi(e)n uhka, populististen liikkeiden nousu, kaventuva tiedon muodostus ja eriarvoisuuden kysymykset. Globaali pandemia on nostanut esiin erilaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä ja tehnyt näkyväksi muun muassa sellaisia eriarvoisuuden muotoja, joiden olemassaololle olemme aiemmin ehkä olleet sokeita. Lisäksi pandemia on haastanut työelämää ennennäkemättömällä tavalla ja asettanut työntekijöitä erilaisiin asemiin. Osalla työn intensifikaatio haastaa sekä yksilöiden että yhteisöjen hyvinvointia, osalla työt ovat loppuneet kokonaan. Teemaryhmä kutsuu aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen tutkijoita laajasti pohtimaan aikuiskasvatuksen tutkimuksen teemoja koko kirjoltaan. Teemaryhmässä käsitellään aikuiskasvatusta ja -koulutusta erilaisissa ympäristöissä ja erilaisilla toiminnan tasoilla. Tutkimuksen kohteina voivat olla niin koulutuspolitiikkaan, arvoihin, koulutusinstituutioiden toimintaan, aikuiskasvatuksen pedagogiikkaan, työssä oppimiseen, aikuiskasvatuksen kentän erilaisiin toimijoihin ja toimintamuotoihin kuin aikuisten oppimiseen ja kasvatukseen liittyvät kysymykset. Tervetulleita ovat erilaisia lähestymistapoja, metodologioita ja näkökulmia edustavat tutkimukset. Teemaryhmää organisoi Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, joka kutsuu koolle paitsi omia jäseniään myös muita tutkijoita. Myös opinnäytteinä tehtävät tutkimukset ovat tervetulleita.

 

Lisätietoja: https://www.jyu.fi/en/congress/kasvatustieteenpaivat2021/teemaryhmat/esitysehdotukset#autotoc-item-autotoc-1

  

 

Päivi Hökkä (Jyväskylän yliopisto), Nina Haltia (Turun yliopisto),  Anu Kajamaa (Helsingin yliopisto), Heli Mutanen (Itä-Suomen yliopisto)

 

paivi.hokka [at] jyu.fi