Aikuiskasvatuksen päätoimittajan Ulpukka Isopahkala-Bouret'n professoriluento kuunneltavana verkossa

16.3.2021

Koulutuksen avulla voidaan edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa, mutta myös päinvastainen pitää paikkansa. Kasvatustieteen professori Ulpukka Isopahkala-Bouret kertoo luennolla, miksi mahdollisuuksien tasa-arvo ei yksinään riitä, vaan on tarkasteltava kriittisesti koulutuksen sosiaalisia ja kulttuurisia käytäntöjä ja niitä eriarvoisuuden muotoja, joita koulutus itsessään tuottaa.

Lisätietoja ja linkki luennolle: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/akateemiset-juhlat/professoriluennot/kevat-2021/ulpukka-isopahkala-bouret