Aikuiskasvatuksen tuorein numero on ilmestynyt

17.12.2020

Aikuiskasvatuksen tuorein numero ilmestyi juuri. Tuhti, 124-sivuinen aikuiskoulutuspolitiikan teemanumero on luettavissa Journal.fi-palvelussa: https://journal.fi/aikuiskasvatus/issue/view/4_2020.

  • ”Tutkijan kuuluu ymmärtää, että emme pääse politiikkaa pakoon. Toimimme politiikan luomassa kontekstissa ja vaikutamme omalla työllämme siihen, miten ilmiöistä puhutaan ja miten ne ymmärretään”, teeman päätoimittaja”, Nina Haltia toteaa pääkirjoituksessa.
  • Tiedeartikkeleissa Sini Teräsahde tutkii aikuiskasvatustoimi­joiden mielikuvia tutkimuksen ja politiikanteon suh­teesta ja vuorovaikutuksesta. Satu Heimo, Katriina Tapanila, Anna Ojapelto & Anja Heikkinen paneutuvat hankkeeseen, jossa maahanmuuttajista koulutettiin vertaisohjaajia työttömille maahanmuuttajille. Heikki Kinnari tarkastelee Unescon, Euroopan unionin ja talouden ja kehityksen yhteistyöjärjestön OECD:n 2000-luvun elinikäisen oppimisen politiikkaa.
  • Näkökulmien aiheita ovat muun muassa intersektionaalisen ohjauksen tarve liikuntapolitiikassa, itseohjautuvan työssä oppimisen haasteet, aikuisväestön osaamistutkimukset ja digitaaliset osaamismerkit osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.
  • Klassikon paluu -esseesarjassa Kauko Komulainen purkaa norjalaisen Erling Lars Dalen dialekstista pedagogiikkaa.
  • Tutkija liikkeessä -sarjassa väitöskirjatutkija Raisa Harju-Autti kertoo, miksi tutkimusta kielipedagogisesta tuesta tarvitaan.Kirja-arvioissa esitellään tuoreita aikuiskoulutuspolitiikkaa käsitteleviä tietokirjoja.
  • Voit lukea Aikuiskasvatusta juttu kerrallaan tai ladata koko lehden.
  • Julkaisun linkkiä kannattaa levittää aktiivisesti omissa verkostoissa, somekanavissa ja suunnata viestiä omien organisaatioiden viestintään. Ensi viikolla lähtevä mediatiedote ja uutiskirje vahvistavat sitä, että Aikuiskasvatuksen tuorein numero löytää lukijansa.

 Ensi vuonna Aikuiskasvatus juhlii 40-vuotisuuttaan kiintoisilla katsauksilla, podcastilla ja keskusteluilla. Samalla vuosi 2021 on tutkitun tiedon teemavuosi. Paina mieleesi tunnisteet #aikuiskasvatus40, #tttv21 ja #tutkituntiedonteemavuosi

 

 

HUOM: Tammikuussa ilmestyy myös mielenkiintoinen kirja, Antti Saaren Kasvatusteoria antiikista nykypäivään: 

 

https://www.gaudeamus.fi/kasvatusteoriaantiikistanykypaivaan/?fbclid=IwAR10w-016mppzpg26ANMYkdI5tJEBjMPlXQO9VNuClqAKFMjhR9ga1QPofE