Tervetuloa vuosikokoukseen ja kuuntelemaan KT Annika Pastuhovin esitelmää 19.2.

1.12.2020

Seuran sääntömääräinen vuosikokous seuran jäsenille pidetään etäyhteyden välityksellä Zoom-kokousalustalla perjantaina 19.2.2021 klo 12–13. Kokoukseen voi osallistua myös paikan päällä Helsingissä Tieteiden talossa sali 208 (säädöksen 290/2020 mukaisesti). Seuran hallitus suosittelee etänä osallistumista.

Kokoukseen osallistuvia seuran jäseniä pyydetään ilmoittautumaan 7 päivää ennen kokousta (viimeistään perjantaina 12.2.) sihteerille (ats.sihteeri@gmail.com). Samalla pyydetään ilmoittamaan, osallistuuko kokoukseen etänä vai paikan päällä.

Vuosikokouksen etäosallistujille lähetetään linkki kokoukseen (Zoom). 

Vuosikokouksen jälkeen klo 13.15–14.15 KT Annika Pastuhov pitää esitelmän (vain zoom-etäyhteys) poliittisten puolueiden koulutustoimintaa käsittelevästä tutkimuksestaan. Tämä esitelmätilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Esitelmästä lisätietoa kokouskutsun alla.

Annika Pastuhovin esityksen zoom-linkki: 

https://uef.zoom.us/j/4885564666


*********

 

AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURA RY

Sääntömääräinen vuosikokous 2021

 

Aika:            Perjantaina 19.2.2021 klo 12–13

Paikka: Zoom-verkkokokous ja Tieteiden talo sali 208, Helsinki

 

 1. § Kokouksen avaus
 2. § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. § Kokousvirkailijoiden valinta (kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan                     tarkastajat, ääntenlaskijat)
 4. § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 5. § Vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös
 6. § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen    tilivelvollisille
 7. § Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet 2021–2022
 8. § Toimihenkilöt ja toimihenkilöiden palkkiot 2021
 9. § Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2021
 10. § Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2021
 11. § Muut asiat
 12. § Kokouksen päättäminen

 

***********

Annika Pastuhov on väitellyt Åbo Akademissa vuonna 2018. Hänen aikuiskasvatuksen väitöskirjansa käsittelee osallistumista vapaaseen sivistystyöhön kansalaisuuden näkökulmasta. Tällä hetkellä hän toimii post doc-tutkijana Linköpingin yliopistossa Ruotsissa ja vierailevana tutkijana Tampereen yliopistossa.

 

Puolueet kasvattajina ja kouluttajina

 

"Esitelmässä käsittelen tutkimustani poliittisten puolueiden koulutstoiminnasta, pääosin Ruotsissa mutta osittain myös Suomessa. Tutkimushankkeessamme (Partiskolningens didaktik) tarkastelemme puolueiden jäsenilleen järjestämää koulutusta sekä muuta kasvatuksellista toimintaa. Hankkeessamme pureudumme puolueiden koulutustoiminnan laajuuteen, koulutustoiminnan tavoitteisiin ja koulutuksen kautta mahdollisesti tarjoutuvaan poliittiseen vaikutusvaltaan. Vaikka demokratian ja kasvatuksen kysymykset ovat tiiviisti kietoutuneet toisiinsa, puolueiden kasvatuksellista toimintaa on tutkittu rajoitetusti. Varsinkin Pohjoismaisessa kontekstissa, jossa poliittisten päättäjien koulutustausta on huomattavan heterogeeninen ja vapaalla sivistystyöllä ja poliittisilla puolueilla on historiallisia yhteyksiä, voisi olettaa, että puolueiden jäsenkoulutuksen vaikutukset ovat edelleen merkittäviä. Dokumentti- ja haastateluaineiston avulla pyrimme näyttämään, mitä merkityksiä puoluekoulutukseen liitetään ja mihin tavoitteisiin sen kautta pyritään nykypäivänä."