Tutkimuskeskus Narraren luentosarja

22.9.2020

Luentosarja on kaikille avoin ja tavoitteena on avoin, moni- ja poikkitieteinen keskustelu aineistoista, menetelmistä, teorioista ja tutkimuksen tilasta. Luennot koostuvat luennoitsijan alustuksesta ja yhteisestä keskustelusta. Osa luennoista on suomeksi ja osa englanniksi.

Etäluennot pidetään tiistaisin klo 16–17. Luentosarjan ohjelma ja osallistumislinkki luentoihin löytyvät Narraren nettisivuilta https://research.tuni.fi/narrare/ sekä Facebook-sivulta https://www.facebook.com/narrarecentre.