Palkintoja ansioituneille aikuiskasvatuksen toimijoille

24.2.2020

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien yhteydessä helmikuussa 2020 jaettiin palkintoja aikuiskasvatuksen saralla ansioituneille toimijoille.

Aikuiskasvatuksellinen teko -palkinnon sai Turun yliopiston kasvatussosiologian professori, koulutussosiologian dosentti Heikki Silvennoinen, joka toimi Aikuiskasvatus-tiedelehden päätoimittajana vuodet 2010–2019. Palkinnon myönsi Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. Raati lausui palkittavasta mm. seuraavaa: ” Palkinnonsaajan tinkimättömänä tavoitteenaan on ollut Aikuiskasvatuksen tieteellisen tason varjelu ja turvaaminen, ja siinä hän on onnistunut erinomaisesti. (…) Palkinnonsaaja on sekä vakava että humoristinen heppu, joka on samalla mukava ja hauska keskustelukumppani. Hänen kanssaan on herkullista olla myös eri mieltä. Hänestä huokuu sympatia, ja hän herkistyy helposti epäoikeudenmukaisuuksille. Hänen työpanostaan suomalaisen aikuiskasvatustutkimuksen kehittämisessä voi pitää erittäin merkittävänä.”

Aikuiskasvatus-tiedelehden vuoden 2019 tiedeartikkelina palkittiin Hannu L. T. Heikkisen ja Harri Kukkosen tutkimus ”Ammattikorkeakoulu toisin ajateltuna – Osaaminen, sivistys ja tiedon intressit”. Valinnan teki vertaisarvioidun julkaisun toimituskunta. Sen mukaan artikkeli lisää ymmärrystä ammattikorkeakoulun sivistystehtävistä yhteiskunnallisissa muutoksissa ja tulevaisuuden globaaleissa haasteissa, joista suurimpana on ekokatastrofi.

Opiskelijastipendeillä palkittiin Sari Valkonen ja Satu Heimo. Valkonen on aktiivinen saamelaiskulttuurinen toimija ja vaikuttaja. Hänen pro gradu -tutkielmansa käsitteli saamelaisten identiteettiä asuntolasukupolven elämäkertojen valossa (1998, Tampereen yliopisto). Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura palkitsi Valkosen aikuiskasvatuksellisesti ansiokkaasta ja koko elämän kestävästä yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti merkittävästä ja vastuullisesta toiminnasta erityisesti Lapin alueella. Satu Heimolle palkinto myönnettiin aikuiskasvatuksellisesti merkittävästä ja ajankohtaisesta pro gradu –tutkielmasta ”Mitä me saatiin koulutuksesta, me annetaan niille – Maahanmuuttajien vertaisasiantuntijuus Ote työhön -hankkeen työelämäohjaajakoulutuksessa”, jolla on laajasti ottaen tärkeää yhteiskunnallista merkitystä.

ATS onnittelee palkittuja!