AITURI-hankkeen loppuraportti

1.6.2011

Aikuiskasvatus on tutkimisen ja asiantuntemuksen arvoinen

Aikuiskasvatuksen tutkimusyhteistyön rakenteelliset innovaatio AITURI-hankkeen loppuraportti, huhtikuu 2011


Tutustu liitteenä olevaan AITURI-hankkeen loppuraporttiin. Ohessa on raportin tiivistelmä: 

"Aikuiskasvatusken tutkimusyhteistyön rakenteelliset innovaatiot AITURI-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta saanut ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran koordinoima hanke. Jo vuosi on käyty keskustelua tutkimuksen, käytännön ja politiikan teon maailmojen erillisyydestä, vuorovaikutuksen puutteesta sekä tutkimuksen ja käytännön ja politiikan teon kehittämistarpeiden kohtaamattomuudesta. AITURI-hankkeessa tehtiin selvitystutkimus aikuiskasvatusalan toimijoiden yhteyksistä, olemassa olevasta ja toivotusta tutkimusyhteistyöstä. Keskusteluja yhteistyön tiivistämiseen soveltuvista toimintatavoista ja -malleista on käyty kansallisella, kansainvälisellä ja alueellisella tasolla eri toimijaryhmien keskuudessa. Verkostoitumisen ja tutkimusyhteistyön tarve on ilmeinen kaikissa toimijaryhmissä."

"Tehdyn tutkiuksen ja keskustelujen perusteella AITURI-hankkeen työryhmä esittää ratkaisuksi kansallista koordinaatiorakennetta yhteistyöverkostoineen. Koordinoidun verkoston tulisi tukea aikuiskasvatuksen tutkimusta ja sen toimintatapoja koskevan ajattelun muutosta — myös suhteessa alan tieteelliseen koulutukseen — tehden näkyväksi ja neuvotellen keskenään yhteistyökumppaneiden intressejä, tulkintoja ja käsityksiä. Yhteydet ja yhteistyö tulisivat siten kattamaan eri toimijaryhmien toiminnasta vain osan. Tällöin uudet tutkimustavat antaisivat aiempaa selkeämmin tilan tutkimukselle ja siihen perustuvalle koulutukselle aikuiskasvatusta kriittisesti ja pitkällä tähtäimellä kehittävänä voimavarana. Rakenteellisena ratkaisuna koordinoitu verkosto ei vaadi paljon erillisiä resursseja, mutta edellyttää kaikkien toimijaryhmien organisoivan ja resursoivan toimintojaan uudelleen."  

Liitteet