HighEmploy-hankkeen aloitusseminaari 7.2. Joensuussa

14.12.2018

Korkeakoulusta työelämään: jännitteisiä asemia ja suhteita

 

Suomen Akatemian rahoittaman Itä-Suomen ja Turun yliopiston Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyysja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoille-konsortiohankkeessa (2018-2022) tarkastellaan yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta alemmilla ja ylemmillä tutkinnoilla valmistuneiden työllistettävyyttä ja asemoitumista työmarkkinoilla. Tutkimuksessa yhdistetään määrällisiä ja laadullisia aineistoja (rekisteriaineisto, kysely, seurantahaastattelut) ja menetelmiä. Se tuottaa tietoa erilaisten korkeakoulututkintojen suhteellisesta arvosta ja korkeakoulusta eri aloilta valmistuneiden sosiaalisesta valikoitumisesta työmarkkinoilla. Lisäksi tutkimuksessa seurataan ja analysoidaan yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta kauppatieteellisiltä aloilta valmistuneiden työelämäpolkuja sekä sosiaalista asemoitumista suhteessa työllistettävyyteen. 

 

Aika ja paikka:

7.2.2019 klo 13.00-16.00 Natura N100, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu

 

Ohjelma:

13.00-13.15 Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyydestä, yliopistotutkija Päivi Siivonen, Itä-Suomen yliopisto

13.15-14.00 Koulutettavuudesta kykyminään, professori Katri Komulainen, Itä-Suomen yliopisto

14.00-14.45 Saavuttavatko korkeakoulutuksesta valmistuneet yhtäläiset työelämätulokset? tutkija Päivi Vuorinen-Lampila, Jyväskylän yliopisto

 

14.45-15.00 Innostus ja oppiminen prekaarissa yhteiskunnassa, professori Eeva Jokinen, Itä-Suomen yliopisto

15.00-15.30 Keskustelua, puheenjohtajana apulaisprofessori Ulpukka Isopahkala-Bouret, Turun yliopisto

15.30-16.00 Kahvitarjoilu

 

Ennakkoilmoittautuminen kahvitarjoilua varten 24.1.2019 mennessä:

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/21642/lomake.html

 

Lisätietoja: Päivi Siivonen, paivi.siivonen@uef.fi