Karin Filander palkittiin Aikuiskasvatuksellinen teko -kunniakirjalla

20.2.2018ATS:n johtokunnan perustelut kunniakirjalle

Palkinnonsaaja on todellinen aikuiskasvatuksen moniottelija. Hänet tunnetaan aktiivisena ja kriittisenä, provosoivanakin keskustelijana, joka on pitänyt esillä monipuolisesti aikuiskasvatustieteeseen liittyviä tärkeitä teemoja. Hän on puolustanut aikuiskasvatustieteen asemaa tilanteessa, jossa tieteenala on monissa yksiköissä uhattuna profiloinnin seurauksena sekä pitänyt tieteellisten seurojen puolta aikana, jolloin niissä toimimisesta ei ansiopistein palkita.

Palkinnonsaajan tutkimuskohteet kattavat aikuiskasvatuksen kentät laaja-alaisesti. Hänen keskeisiä tutkimusteemojaan ovat muun muassa olleet

  • julkisen sektorin kulttuurinen murros ja markkinakäänne, ammattien jälkeinen aika ja muuttuvat toimijaidentiteetit, jotka liittyvät toiminnan eetoksen ja arvolähtökohtien uudelleen arviointiin.
  • yhteiskunnan pedagogisoitumisen ja työn subjektivoitumisen teemat kuten sosiaalipedagogiikkaa jälkimodernin yhteiskunnan pedagogiikkana sekä syvenevä yksilöityminen ja irrottautuminen traditioiden ja kollektiivisesti määrittyvien minuuksien ja solidaarisuuksien käytännöistä.
  • uusi talous, uusi työ ja uudenlainen aikuisuus suhteessa vähemmän näkyvään ohjauksellisuuteen, jatkuvaan keskenkasvuisuuteen sekä uusliberalistisen individualismin ihanteisiin.
  • aikuiskasvatuksen kiinnittyminen uudelleenrakenteistumisen ja hallinnoinnin problematiikkaan sekä elinikäisen oppimisen diskurssin yhteydet yhteiskunnan uudenlaisiin hallinnoinnin käytäntöihin.

Palkinnonsaaja on toiminut ansiokkaasti

  • Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran esihenkilönä ja puheenjohtajana jo kahdeksan vuotta sekä yhdistysaktiivina eri tehtävissä pian 20 vuotta
  • Aikuiskasvatus-tiedelehden toimituskunnan jäsenenä vuodesta 2001, sekä
  • Eurooppalaisen aikuiskasvatuksen tutkimusseuran, ESREAn, johtoryhmässä 2014–2017.

Ja kaiken tämän lisäksi – tai siitä huolimatta – hän on pidetty opettaja.

Paideian ja ATS:n liekki loimuaa palkinnonsaajassa voimakkaana välittyen kirkkaana myös seuraaville aikuiskasvatuksen sukupolville.

Aikuiskasvatuksellinen teko -palkinnon saa FT, aikuiskasvatuksen ja erityisesti työelämän tutkimuksen dosentti Karin Filander Tampereen yliopistosta.

Lämpimästi onnitellen,

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran johtokunta