Suomen kasvatustieteellisen seuran 50-vuotisjuhlapaneeli: Koulutus Suomen menestystekijänä

25.10.2017

KTL ja Suomen kasvatustieteellinen seura Helsingin Kirjamessujen Tiedetorilla:

Ajankohta ja paikka: pe 27.10. klo 11.30–12.00 (Messukeskus, Takauma-lava)

Yhteiskunta, työelämä ja koulutus käyvät parhaillaan läpi suuria uudistuksia ja mullistuksia. Miten kasvatus, oppiminen ja osallisuus ovat muokanneet suomalaista hyvinvointivaltiota? Mikä on niiden merkitys yhä epävarmemmassa tulevaisuudessa?

Keskustelijat:

puheenjohtaja: professori Risto Rinne (Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos)

professori, Suomalaisen Tiedeakatemian esimies Kirsi Tirri (Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta)

tutkimusjohtaja Tiina Soini (Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta)

professori Hannu L. T. Heikkinen (Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos)