AITU2018: professori Heikki Hiilamon luento: Miksi sosiaaliturva ei kannusta koulutukseen?

8.9.2017


Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien pääluento torstaina 15.2.2018

Professori Heikki Hiilamo (Helsingin yliopisto):

Miksi sosiaaliturva ei kannusta koulutukseen?

Sosiaaliturvajärjestelmä on kokoelma erilaisia siiloja, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa. Järjestelmä ei kannusta etenkään haastavassa tilanteessa olevia nuoria ja aikuisia hankkimaan koulutusta. Käsittelen opetusministeriölle ja valtioneuvostolle laatimieni selvitysraporttien pohjalta sitä, missä ongelmakohdat ovat ja miten niitä voisi korjata.

Heikki Hiilamo, Kathrin Komp, Pasi Moisio, Thomas Babila Sama, Juha-Pekka Lauronen, Aasa Karimo, Päivi Mäntyneva, Antti Parpo & Henri Aaltonen (2017). Neljä osallistavan sosiaaliturvan mallia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2017. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=17301

Heikki Hiilamo, Anne Määttä, Karoliina Koskenvuo, Jussi Pyykkönen, Tapio Räsänen, Sanna Aaltonen (2017). Nuorten osallisuuden edistäminen. Selvitysmiehen raportti. Opetusministeriö. http://nuorisotakuu.fi/documents/3924414/4306153/Nuorten-osallisuuden-edistaminen.pdf/122e4715-8d92-4c33-ae55-6cd77a1ed065