Esitelmäkutsu: ETMU-päivät: Rotu, valta ja liikkuvuus

13.8.2017

ETMU Days, October 26–27, 2017

University of Jyväskylä, Finland

Race, Power and Mobilities

Call for Papers

The 14th ETMU Days of 2017 will take place in Jyväskylä. This year’s theme “Race, Power, and Mobilities” hopes to break taboos around the word “race” with the intention of reclaiming it and drawing attention to processes of racialization, power, and movement as well as their intersections. On the one hand, in the Nordic countries previous studies on (im)migration and ethnicity, have mainly neglected or ignored questions of power. On the other hand, whiteness and critical race scholars have commonly analyzed power and racialization processes without foregrounding issues of mobilities. Therefore, we believe that in the study of migration and mobility there is an urgent need of scholarship that unites critical analyses of power and hierarchical structures with a focus on racialization.

The conference theme will be explored and illuminated by our invited keynote speakers:

-      Kaarina Nikunen, University of Tampere, Finland

-      Tobias Hübinette, Karlstad Universitet, Sweden

-      Nando Sigona, University of Birmingham, UK

In addition, as another highlight of the 2017 ETMU Days, an invited panel organized in collaboration with the anti-racist RASTER research network will discuss practices and consequences of racialization.

We are now inviting abstracts for the working groups. The following working groups are included in the program (descriptions and contact information for the working groups can be found at http://etmudays.etmu.fi/en/working-groups-2017):

1. Challenges to Migrant and Racialized Researchers in the Nordic Countries: Contesting Whiteness for Equality, Equity and Social Justice in White Finnish Academia

2. Cross-cultural understandings of race

3. Distress, traumas and mental coping in migration and displacement

4. Expressions of race and racism online

5. Insecure lives: exploring irregular migration in Nordic welfare states

6. Integration policy and promoting integration (Kotouttamispolitiikka ja kotoutumisen muu edistäminen)

7. Learning from the “refugee crisis”

8. Maahanmuutto ja väestön moninaistuminen suomalaisessa terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa

9. Multinational Youth and the Renaissance of Nationalism

10. Negotiating Identity: On Losing and Maintaining One’s Race and Ethnicity

11. Power of representations: racialization and (non-)belonging in arts and media

12. Problematizing Inclusion, Innovation and Internationalization in terms of Race, Power and Mobilities

13. Queer Theory approaches to race, power, and mobilities in the Nordic Regions

14. Rotu, valta ja liikkuvuus

15. The Politics of Listening

16. Transnationalism as a social resource among immigrant communities

17. Suhteet, valta ja luottamus tutkimuseettisinä kysymyksinä maahanmuuttotutkimuksessa

Abstracts of 300–400 words should be sent directly to the working group conveners by August 31, 2017. Contact information of the conveners along with the working group descriptions can be found at http://etmudays.etmu.fi/en/working-groups-2017.

The main languages of the ETMU Days are English, Finnish, Swedish and Finnish Sign Language. All keynotes will be presented in English. We encourage participants to use multilingual and visual resources in their presentations in order to enable multilingual and multidisciplinary discussions.

ETMU Days also organizes a pre-conference seminar for doctoral students on October 25, 2017. More information about the pre-conference on our website.

Important dates and practicalities

●    Call for papers starts July 1, 2017

●    Call for papers ends August 31, 2017

●    Abstracts of 300–400 words should be sent directly to convener(s) of the working groups

●    The notification of acceptance of papers September 15, 2017

●    Registration starts September 15, 2017

●    Pre-conference for Ph.D. students October 25, 2017

●    ETMU Days October 26–27, 2017

For any enquiries regarding ETMU Days, please contact: etmu2017@gmail.com

For fees, registration, updated news, please check our website: http://etmudays.etmu.fi/

ETMU Days 2017 on Facebook: https://www.facebook.com/events/134798420405249/

We are on Twitter: @ETMU2017, #ETMU2017

We look forward to seeing you at ETMU Days!

Sincerely,

Local organising committee

Sari Pöyhönen & Tuija Saresma (co-chairs)
Minna Nerg (secretary)
Johanna Ennser-Kananen, Outi Fingerroos, David Hoffman, Karina Horsti, Katarzyna Kärkkäinen, Päivi Pirkkalainen, Maiju Strömmer, Sonya Sahradyan and Sanna-Mari Vierimaa.


ETMU-päivät 26.–27.10.2017

Jyväskylän yliopisto

Rotu, valta ja liikkuvuus

Esitelmäkutsu

Vuoden 2017 ETMU-päivät pidetään Jyväskylässä teemalla Rotu, valta ja liikkuvuus. Nostamme tabuksikin muuttuneen sanan ETMU-päivien teemaksi, sillä haluamme kiinnittää huomiota rodullistamisen prosesseihin sekä rodullistamisen, vallan ja liikkuvuuden kombinaatioihin. Kun pohjoismaisessa muuttoliiketutkimuksessa on tutkittu esimerkiksi maahanmuuttoa ja etnisyyttä, kysymykset vallasta ovat saattaneet jäädä vähemmälle huomiolle. Valkoisuuden ja kriittisen rotuteorian tutkijat taas ovat analysoineet tarkkanäköisesti vallan ja rodullistamisen prosesseja, mutta liikkuvuuden näkökulma on ollut taka-alalla. Valta, hierarkkiset erot ja rodullistaminen liittyvät kuitenkin kiinteästi liikkuvuuden tutkimukseen. Näihin teemoihin pureutuvat ETMU-päivien kutsutut puhujat

- Kaarina Nikunen, Tampereen yliopisto
- Tobias Hübinette, Karlstad Universitet, Ruotsi
- Nando Sigona, University of Birmingham, Iso-Britannia

Rodullistamisen käytänteitä ja seurauksia käsitellään myös paneelissa, jonka järjestämme yhdessä antirasistisen RASTER-tutkimusverkoston kanssa.

Kutsumme nyt ETMU-päivien työryhmiin abstrakteja. Päivien ohjelmassa ovat seuraavat työryhmät (kuvaukset ja työryhmien yhteystiedot ETMU-päivien sivuilla http://etmudays.etmu.fi/tyoryhmat-2017):

1. Challenges to Migrant and Racialized Researchers in the Nordic Countries: Contesting Whiteness for Equality, Equity and Social Justice in White Finnish Academia

2. Cross-cultural understandings of race

3. Distress, traumas and mental coping in migration and displacement

4. Expressions of race and racism online

5. Insecure lives: exploring irregular migration in Nordic welfare states

6. Kotouttamispolitiikka ja kotoutumisen muu edistäminen (Integration policy and promoting integration)

7. Learning from the “refugee crisis”

8. Maahanmuutto ja väestön moninaistuminen suomalaisessa terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa

9. Multinational Youth and the Renaissance of Nationalism

10. Negotiating Identity: On Losing and Maintaining One’s Race and Ethnicity

11. Power of representations: racialization and (non-)belonging in arts and media

12. Problematizing Inclusion, Innovation and Internationalization in terms of Race, Power and Mobilities

13. Queer Theory approaches to race, power, and mobilities in the Nordic Regions

14. Rotu, valta ja liikkuvuus

15. The Politics of Listening

16. Transnationalism as a social resource among immigrant communities
17. Suhteet, valta ja luottamus tutkimuseettisinä kysymyksinä maahanmuuttotutkimuksessa

300–400 sanan abstraktit pyydetään lähettämään suoraan työryhmien vetäjille 31.8.2017 mennessä. Työryhmien vetäjien yhteystiedot sekä työryhmien kuvaukset löytyvät ETMU-päivien sivulta http://etmudays.etmu.fi/tyoryhmat-2017.

ETMU-päivien viralliset kielet ovat englanti, suomi, ruotsi ja suomalainen viittomakieli. Kaikki keynote-esitelmät pidetään englanniksi. Kannustamme esiintyjiä käyttämään monikielisiä ja visuaalisia keinoja, jotta monitieteinen ja monikielinen keskustelu olisi mahdollista.

ETMU-päivät järjestää seminaarin jatko-opiskelijoille 25.10.2017. Lisätietoa seminaarista ETMU-päivien verkkosivuilla.

Tärkeät päivämäärät ja ohjeet:

●    Abstraktikutsu työryhmiin julkaistaan 1.7.2017

●    Abstraktikutsu työryhmiin päättyy 31.8.2017

●    300–400 sanan abstraktit lähetetään suoraan työryhmän vetäjälle

●    Abstraktien tarjoajille ilmoitetaan hyväksymisestä 15.9.2017

●    Rekisteröityminen alkaa 15.9.2017

●    Jatko-opiskelijoiden seminaari 25.9.2017

●    ETMU-päivät 26.–27.10.2017

Kaikissa ETMU-päiviä koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä: etmu2017@gmail.com

Maksut, rekisteröityminen, uutiset, ETMU-päivien verkkosivut: http://etmudays.etmu.fi/

ETMU-päivät 2017 Facebookissa: https://www.facebook.com/events/134798420405249/

Olemme myös Twitterissä: @ETMU2017, #ETMU2017

Tervetuloa ETMU-päiville!

Jyväskylän järjestelytoimikunta

Sari Pöyhönen & Tuija Saresma (puheenjohtajat)
Minna Nerg (sihteeri)
Johanna Ennser-Kananen, Outi Fingerroos, David Hoffman, Karina Horsti, Katarzyna Kärkkäinen, Päivi Pirkkalainen, Maiju Strömmer, Sonya Sahradyan ja Sanna-Mari Vierimaa.