Kirjoittajakutsu Yliopistopedagogiikka-lehden Työelämäyhteistyö korkeakoulutuksessa -teemanumeroon (2/2018)

30.3.2017

Asiantuntijatehtävät edellyttävät teorian ja käytännön yhdistämistä. Sen vuoksi korkeakoulujen ja työelämän yhteistyö on aina ajankohtainen aihe. Harjoittelujaksot ja opinnäytetyöt ovat olleet tärkeitä yhteistyön muotoja. Monella alalla tämä ei kuitenkaan riitä, vaan uusia tapoja toimia yhdessä kaivataan asiantuntijuuden kehittymisen eri vaiheisiin. Työelämäyhteistyö ei ole pelkkään vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa, vaan siihen velvoittaa myös lainsäädäntö. Löydämmekö uusia muotoja korkeakoulujen yhteistyölle elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja järjestöjen kanssa?

Yliopistopedagogiikka on opetuksen ja oppimisen kysymyksiin erikoistunut lehti. Lehti toimii opettajien, tutkijoiden sekä opetuksen kehittäjien yhteisenä foorumina. Tässä teemanumerossa lehden sisältöä laajennetaan ensimmäistä kertaa yliopistopedagogiikasta korkeakoulupedagogiikkaan, ja mukaan toivotaan myös ammattikorkeakouluopetusta käsitteleviä kirjoituksia. Tämä uusi avaus heijastelee korkeakoulukentällä parhaillaan tapahtuvia muutoksia.

Teemanumeroon haetaan sekä vertaisarviointiin tarkoitettuja tutkimusartikkeleita että Kehittäminen ja kokeilut -osaston artikkeleita. Myös kirja-arviointeja, puheenvuoroja ja aihepiiriin liittyvien väitöksien esittelyjä voi tarjota. Lehdessä julkaistavat tieteelliset artikkelit on luokiteltu Jufo 1 -tasolle. Aiheina teksteissä voivat olla esimerkiksi:

  • työelämäyhteistyö
  • työelämälähtöisyyden vaikutukset korkeakoulupedagogiikkaan
  • opettajan, opiskelijan ja työelämän roolit oppimisessa
  • työelämäläheinen opetus.

Teemanumeron toteutuksesta ja toimituksesta vastaavat lehden oman toimitusneuvoston lisäksi Hannu Kotila (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu) ja Tuire Palonen (Turun yliopisto).

Lehden esittely: https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/

Ohjeet kirjoittajille: https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/ohjeita-kirjoittajalle/

Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetiedostoina (Word) toimittajalle osoitteeseen yliopistopedagogiikka(at)jyu.fi. Lisätietoja saa toimittajalta (tiina.jakobsson(at)jyu.fi tai 040 805 4256). Kirjoituksessa pitää mainita, että artikkeli toivotaan Työelämäyhteistyö korkeakoulutuksessa -teemanumeroon. Kaikkien Työelämäyhteistyö korkeakoulutuksessa -teemanumeroon kirjoitusta suunnittelevien toivotaan lähettävän lyhyt ideapaperi 1.5.2017 mennessä osoitteeseen yliopistopedagogiikka(at)jyu.fi

Syksyn 2018 teemanumeroon tarkoitettujen ei-tieteellisten artikkelien lopullinen deadline on 31.1.2018 ja tieteellisten artikkelien deadline on 15.10.2017.

Lisätietoja teemanumerosta antavat vierailevat päätoimittajat: tuire.palonen(at)utu.fi ja hannu.kotila(at)haaga-helia.fi