Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kirjoittajakutsuja

10.3.2017

Oppimisanalytiikka digitaalisessa ympäristössä (3/2017)

Teemanumeron toimittavat KT Sissi Huhtala (sissi.huhtala@edu.hel.fi) ja apulaisprofessori, TkT Petri Ihantola (petri.ihantola@tut.fi).

Alustavat esitykset lyhyine kuvauksineen (abstraktit, noin 300 sanaa) lähetetään teemanumeron toimittajille sähköpostitse 24.3.2017 mennessä.

Toimintalähtöinen oppiminen (4/2017)

Alustavat esitykset lyhyine kuvauksineen (abstraktit, noin 300 sanaa) lähetetään teemanumeron toimittajille sähköpostitse 15.5.2017 mennessä (vesa.taatila@turkuamk.fi ja katariina@raij.fi).


Lisätietoja kirjoittajakutsuista: https://www.facebook.com/ammattikasvatus/