Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot

24.2.2017

Sosiaalipedagogiikan pääaineeseen valitaan Itä-Suomen yliopiston kevään 2017 maisterihaussa 8 opiskelijaa suorittamaan yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa yliopiston Kuopion kampuksella. Hakuaika: 15.3.2017–5.4.2017.

 

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot muodostavat perustan sosiaalipedagogiselle asiantuntijuudelle. Sosiaalipedagogiikka yhdistää yhteiskuntatieteellistä ja kasvatustieteellistä ajattelua. Se tarkastelee kasvua ja kasvatusta yhteisöissä ja yhteiskunnassa ja tuo pedagogisen näkökulman sosiaaliseen työhön. Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus on Suomen ainoa sosiaalipedagogiikan koulutusta tarjoava yliopisto.

 

Sosiaalipedagogiikan maisteriopintojen kuluessa tutustutaan laajasti tieteenalan teoreettisiin traditioihin. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus perehtyä opinnoissaan kiinnostuksensa mukaan eri ihmisryhmien, kuten nuorten, maahanmuuttajien tai ikäihmisten, parissa tehtävän työn erityiskysymyksiin.

 

Lisätiedot: opintopolku.fi, hakusana sosiaalipedagogiikka.

 

Tiedustelut:

opintoihin hakeminen: amanuenssi Piia Puurunen, sosiaalitieteet(at)uef.fi

opintojen sisällölliset kysymykset: sosiaalipedagogiikan ma. yliopistonlehtori Sanna Ryynänen, sanna.ryynanen(at)uef.fi