Viimeinen esityskutsu Kasvatuksen historian ja filosofian päiville (abstraktit 17.3. mennessä)

20.2.2017

KASVATUKSEN HISTORIAN JA FILOSOFIAN PÄIVÄT
AJANKOHTA: 7.–9.6.2017
PAIKKA: Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta (Åkerlundinkatu 5)
 
Lämpimästi tervetuloa Suomen kasvatuksen historian ja filosofian verkoston 13. kesäpäiville Tampereelle. Tapahtuma kutsuu koolle vanhoja ja uusia tuttuja, varttuneita ja nuoria tutkijoita, opiskelijoita ja käytännön toimijoita. Perustutkinto-opiskelijat  ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan ja pitämään alustuksia tutkimusaiheistaan. Suosittelemme, että osallistumisesta annetaan opintopisteitä, joista kannattaa keskustella esim. oman ohjaajan kanssa.
 

Tapahtumassa ei ole ilmoittautumismaksua.

Tapahtuma on kaksikielinen. Esityksen voi pitää suomeksi tai englanniksi. 

 
JÄRJESTÄJÄT: 

  • Equality and Planetary Justice in Adult, Vocational and Higher Education –tutkimusryhmä (UTA)
  • Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelma
  • Aikuiskasvatuksen tutkimusseura
  • Vocational Education and Culture -tutkimusverkosto
  • ESREAn Active Democratic Citizenship and Adult Learning -verkosto

 
TEEMA: KASVATUKSEN HISTORIAN DISIPLINAARISET KAMPPAILUT
 
Disipliini – kuri, järjestys, oppiaine – kuuluu kasvatuksen ydinkäsitteisiin, niin käytännössä kuin teoriassakin. Ovatko kasvatuskäytännöt väistämättä myös kurinpidollisia, vaikka julkilausutusti sitoutuisivatkin valtauttamiseen ja vapauttamiseen?  Miten käsitykset kurista ovat vaihdelleet historiallisesta ja kulttuurisesta kontekstista toiseen? Kun kasvatuskäytännöt enenevästi oikeutetaan etuoikeutetulla kasvatusta koskevalla tiedolla, miten kasvatustiedon hallinta ja valta muuttunut historiallisesta  ja kulttuurisesta kontekstista toiseen? Kasvatustieteen asema tieteiden joukossa on aina ollut kiistanalainen: onko se itsenäinen tieteenala omine kategorioineen, käsitteineen ja teorioineen, vai muiden tieteenalojen käsitteiden ja teorioiden soveltamista?  Ja onko kasvatustieteen kiinnittyminen tiettyihin ihmiskeskeisiin tieteenaloihin kuten psykologiaan, sosiologiaan, filosofiaan ja taloustieteeseen, osaltaan myötävaikuttanut ympäristöllisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin kriiseihin, jotka voivat vaarantaa  ihmiselämän jatkumisen? Kasvatukseksi ja kasvatustiedoksi tunnustaminen vaikuttaa myös oleellisesti kasvatuksen ja kasvatustieteen jäsentymiseen osa-alueiksi tai jopa uusiksi toiminnan ja tieteen aloiksi. Nämä puolestaan oikeuttavat kasvatustyön eriytymisen  ammatteihin (professioihin), joiden käsitykset kasvatuksesta voivat erota toisistaan merkittävästi tai olla jopa ristiriidassa keskenään.
 
JÄTTÄISINKÖ PAPERIN? Sinun ei tarvitse olla filosofi tai historioitsija osallistuaksesi. Kaikki teemasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita keskustelemaan ja väittelemään – ensi sijassa historiallisesta ja filosofisesta perspektiivistä  – kasvatuksen moninaisista disiplinaarisista kamppailuista. Voit jättää paperin myös muusta aiheesta ja tulla tapaamaan tuttuja ja tekemään uusia. 
 
LISÄTIETOJA: Professori Anja Heikkinen anja.heikkinen(at)uta.fi
 
TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT:
Lokakuu 2016: Ensimmäinen esitelmäpyyntö
Marraskuu 2016: Abstraktien jättö alkaa
Helmikuu 2017: Ilmoittautuminen alkaa
17.3.2017 Viimeinen abstraktien jättöpäivä – Huom. abstraktien jättöpäivää on jatkettu.
31.3.2017 Ilmoitus abstraktien hyväksymisestä
28.4.2017 Viimeinen ilmoittautumispäivä
7.-9.6.2017 Kesäpäivät
 
TAPAHTUMAN VERKKOSIVU (ja esim. abstraktien jättö):  https://equjust.wordpress.com/hifi2017/
 
Tervetuloa!

 

Liitteet