Koko elämä töihin -julkistamistilaisuus Helsingissä 11.2.

22.1.2016

Vastapainon tiedote

TERVETULOA JULKISTAMISTILAISUUTEEN!
Kristiina Brunila, Jussi Onnismaa & Heikki Pasanen (toim.)

KOKO ELÄMÄ TÖIHIN
– koulutus tietokykykapitalismissa
Aikuiskasvatuksen 52. vuosikirja

Torstaina 11.2.2016 klo 17–19
Minerva-tori, Siltavuorenpenger 5 A, Helsinki.

Koko elämä töihin avaa keskustelun talouden ja ihmisen tietokyvyn suhteesta. Ihmisten moninaisia kykyjä oppia, tuntea, reagoida ja keksiä hyödynnetään yhä enemmän taloudellisesti. Tiedosta on tullut uusi raaka-aine, johon panostamalla pyritään lisäämään varallisuutta ja kansakunnan kilpailukykyä. Samalla on levinnyt pelko, että tieto, koulutus ja työelämä kokonaisuudessaan joutuvat lopullisesti talouden määräysvaltaan.

Kirjoittajat erittelevät artikkeleissaan, miten tuntemisen, oppimisen ja keksimisen taloudellinen hyödyntäminen tapahtuu käytännössä ja minkälaiset intressit ovat sen taustalla. Miten inhimillisten kykyjen muuttuminen kauppatavaraksi vaikuttaa työntekijöihin ja oppijoihin sekä heidän toimintamahdollisuuksiinsa?

OHJELMA

17.00–17.15 Tilaisuuden avaus: Lisäarvo, kyky, pedagogiikka
Heikki Pasanen
17.15–17.25 Miten pistää hanttiin tietokykykapitalismille
Kristiina Brunila
17.25–17.45 Yksilöllinen vai itsenäinen? Koulutuksen paradokseista nykykapitalismissa
Jussi Vähämäki
17.45–18.05 Pyrkyriyliopisto
Marja-Liisa Trux
18.05–18.20 Paavo Arhinmäki
18.20–19.00 Keskustelua

Lisää tietoa tapahtumasta ja järjestäjistä:
http://blogs.helsinki.fi/agora-sje/events/agora-tietokykykapitalismia-kasittelevan-kirjan-julkaisutilaisuus/

https://www.facebook.com/events/1086858364666645/

AGORA
http://blogs.helsinki.fi/agora-sje/
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura http://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/
Kansanvalistusseura
http://kvskauppa.fi
Vapaa yliopisto
https://www.facebook.com/vapaayliopisto/
Vastapaino
http://vastapaino.fi/kirjat/koko-elama-toihin/