Sivistystä ja ammattitaitoa -seminaari 21.4. Helsingissä

9.1.2016

SIVISTYSTÄ JA AMMATTITAITOA

Aikuis- ja ammattikasvatuksen sivistyspoliittiset jännitteet ja historialliset valinnat -seminaari

21.4.2016

Tieteiden talo, Helsinki


ATS on mukana järjestämässä seminaaria mm. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran kanssa. Seminaari on osallistujille ilmainen.

Lisätietoja löytyy tapahtuman omalta verkkosivulta: http://www.kasvhistseura.fi/site/?lan=1&mode=tiedotteet&laji=1&tiedote_id=27

Tervetuloa!


Aikuis- ja ammattikasvatus ovat keskeinen osa suomalaista kasvatuskenttää, joka on ollut viime vuosikymmeninä niin sanotun kehittämistyön pyörteissä. Saadaksemme perspektiiviä nykyisiin poliittisiin linjauksiin ja uudistuksiin on syytä tarkastella niiden historiaa yhteydessä niihin tiiviisti liittyviin kysymyksiin työväen sivistyksestä ja koulutuksesta. - - -

Aikuis- ja ammattikasvatuksen ala on laaja, joten toivomme seminaariin osallistujia eri tieteenaloilta ja kysymyksiä eri perspektiiveistä tarkastelevia tutkijoita ja toimijoita. Historiallisen tarkastelun avulla voidaan ymmärtää paremmin myös ajankohtaisia aikuis-, ammatti- ja työväen kasvatuksen, koulutuksen ja sivistyksen muutoksia.

Seminaariin ovat tervetulleet nekin, jotka tarkastelevat teemoja enemmän tämän päivän ja tulevaisuuden kuin historian näkökulmasta.

Kutsumme näin tutkijoita, opiskelijoita ja muita asiasta kiinnostuneita seminaariin, joka pidetään 21.4.2016 Tieteiden talolla Helsingissä.

Seminaarissa on alustusten ja puheenvuorojen lisäksi 3–5 työryhmää, joissa osallistujat voivat esittää omia tutkimushankkeitaan ja -tuloksiaan. Työryhmät muodostetaan vastaanotettujen abstraktien pohjalta. Yhdessä tai kahdessa työryhmässä työskentelykieli voi olla englanti.