Vuoden aikuiskouluttajaksi on valittu Anu Kajamaa

2.12.2015

Aikuiskasvatuksen Kilta ry tiedottaa


"Aikuiskasvatuksen kilta on valinnut syksyn aikana vastaanottamiemme suositusten perusteella Anu Kajamaan Vuoden Aikuiskouluttajaksi 2015.

Aikuiskasvatuksen Kilta ry on palkinnut vuodesta 1993 lähtien aikuiskasvatuksen tai -koulutuksen alalla ansioituneen tahon Vuoden Aikuiskouluttajan arvonimellä.

Perusteet valinnallemme ovat seuraavat:
Anu Kajamaalle: Aikuiskasvatuksen Killan sydäntä lämmitti erityisesti osoittamanne tahto kehittää aikuiskasvatusta kansainvälisenä kouluttajana, dosenttina ja tutkijana. Kiinnostuksenne näkyy toteuttamissanne useissa innovatiivisissa aikuiskoulutushankkeissa. Opettajana, luennoitsijana ja pro-gradu ohjaajana olette olleet innostava, osallistava ja aidosti kiinnostunut työstänne ja kohtaamistanne ihmisistä.
Aikuiskasvatuksen Kilta nimeää näistä syistä teidät Vuoden aikuiskouluttajaksi ja kiittää menneistä ja tulevista vuosistanne ansiokkaana aikuiskouluttajana.

Onnittelut Anulle!"

ATS onnittelee!