Ehdota ansioitunutta opiskelijaa palkittavaksi 6.12. mennessä

13.11.2015

ATS ja KVS palkitsevat ansioituneita opiskelijoita Aikuiskasvatus-lehden vuosikerralla. Muista jättää ehdotuksesi itsenäisyyspäivään 6.12. mennessä.

Tiedätkö esimerkiksi ainejärjestöaktiivin, joka on onnistunut lisäämään alan opiskelijoiden teoreettista tai toiminnallista kiinnostusta aikuisväestön sivistyksellisiä ja koulutuksellisia tasa-arvokysymyksiä kohtaan? Tai opiskelijan, joka on pyrkinyt vahvistamaan aikuiskasvatustieteen yhteiskuntarelevanssia? Tai kenties opiskelijan, joka on herättänyt sivistysyliopiston tai -yhteiskunnan vahvistamiseen suuntautunutta kriittistä asennoitumista?

Kannustamme kaikkia opettajista, opiskelijoihin ja kollegoihin jättämään ehdotuksia. Myös jatko-opiskelijoita voi ehdottaa.


Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura palkitsevat vuosittain opinnoissaan ansioituneita aikuiskasvatuksen opiskelijoita Aikuiskasvatus-tiedelehden vuosikerralla. Vuosittain palkitaan kolme opinnoissaan menestynyttä opiskelijaa, jotka opiskelevat alaa tai ovat valmistuneet lähiaikoina.

Palkitsemiskriteereissä painotetaan toimintaa aikuiskasvatuksen ja aikuiskasvatustieteen hyväksi palkintolehden tunnuslauseen ”Rajoja rikkova tiedelehti” hengessä. Stipendi voidaan myöntää esimerkiksi seuraavin perustein, mutta myös muut hyvät perustelut otetaan huomioon:

- Ansiokas opinnäytetyö. Esim. uusi tulokulma tuttuun aiheeseen, keskustelua herättävä tai vähän tutkittu aihe, monitieteinen aihe.

- Aktiivisuus alalla ja alan erilaisissa verkostoissa. Esim. aiheiden nostaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osallistuminen alan keskusteluun; yhteiskunnallinen aktiivisuus kuten osallistuminen järjestötoimintaan; toiminta alan tutkimuksen, käytännön tai politiikan kentillä tai niiden välillä.


Lähetä vapaamuotoinen ehdotus liitteineen 6.12.2015 mennessä osoitteeseen ats.sihteeri@gmail.com. Muista liittää mukaan yhteystietosi mahdollisia kysymyksiä varten. Laita viestin otsikoksi ”Aikuiskasvatuksen opiskelijastipendi”. ATS:n johtokunta valitsee palkittavat, jotka julkistetaan helmikuussa 2016.

Ehdokkaita voivat tarjota vapaasti kaikki alan toimijat opetus- ja tutkimushenkilökunnasta esimerkiksi järjestötoimijoihin ja kanssaopiskelijoihin.

Stipendi myönnetään kolmelle opiskelijalle keskenään eri perustein. Palkittavan opiskelijan pääaine voi olla myös muu kuin aikuiskasvatustiede.

Lisätiedot: ATS:n verkkosivu ja tiedottaja Jenni Pätäri (ats.tiedottaja@gmail.com)


Tiedote löytyy ohesta myös  pdf-liitteenä ja sitä saa jakaa vapaasti eteenpäin.