Tutkijatapaamisen alustava ohjelma on julkaistu

4.11.2015


Ohjelma löytyy tapahtuman omalta sivulta: https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/tutkimuspaivat/2016/ohjelma/


Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen järjestetään Jyväskylässä 18.–19.2.2016 teemalla Oppiminen, luovuus ja tunteet aikuisuuden elämänkentillä. Tutkijatapaamisen monitieteinen teema suuntaa huomion aikuisten oppimiseen, luovuuteen ja tunteisiin eri elämänkentillä varhaisaikuisuudesta kypsään aikuisuuteen ja vanhuuden elämänvaiheeseen. Lisäksi tapaamisessa pohditaan ja innovoidaan, miten oppimista, luovuutta, identiteettityötä, aktiivista osallisuutta ja tasapainoilua eri elämänkenttien ristipaineessa voidaan edistää niin työelämässä, aikuiskoulutuksessa kuin vapaassa sivistystyössä.

Tapahtuman pääpuhujat ovat Päivi Tynjälä (Jyväskylän yliopisto) ja Jarkko Rantanen (Academy of Emotions).

Tapahtumassa on myös paneelikeskustelu Luovuuden, innovatiivisuuden ja tunteiden johtamisesta työorganisaatioissa. Mukana menossa ovat Opettajankoulutuslaitoksen johtajisto (Jyväskylän yliopisto), Hilkka Alatalo-Korpi (Valmet), Outi Ihanainen-Rokio (Duunitalli Oy), Jukka-Pekka Mecklin (Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri) ja Jarkko Rantanen (Academy of Emotions).


Tapahtumassa järjestetään 26 teemaryhmää. Mikäli haluat pitää esityksen tutkijatapaamisessa kokoontuvassa teemaryhmässä, lähetä esityksesi abstrakti ryhmän vetäjälle viimeistään 11.11.2015. Teemaryhmien kuvaukset ja niiden vetäjien yhteystiedot sekä ohjeet abstraktin laatimiseen löytyvät tapahtuman nettisivuilta: http://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/tutkimuspaivat/2016/teemaryhmat/


Muista myös SVV-ohjelman järjestämä tieteen yleistajuistamisen työpaja vapaan sivistystyön teemoista kiinnostuneille 17.2.


Lisätietoa tapahtumasta ja ohjelmasta: http://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/tutkimuspaivat/2016/


Syysterkuin,
Katja Vähäsantanen, Susanna Paloniemi & Päivi Hökkä
Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisen 2016 koordinaatioryhmästä