Ennakkotyöpaja 14.2. Puhuuko aineisto, onko tutkija kuulolla? Laadullisten tutkimusmenetelmien työpaja tutkijoille

14.9.2017

Maija Korhonen & Toni Kosonen

Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen erilaisiin aineistoihin on luovaa käsityötä eikä valmista sapluunaa useinkaan ole. Aineistosta harvoin ”nousee” mitään eikä se suoraan ”puhu” tutkijalle. Tutkija pääsee keskusteluyhteyteen aineistonsa kanssa, kun hän tekee käsitteellisiä, metodologisia ja metodisia valintoja. Jokainen tutkija tunnistaa ne tutkimusprosessin vaiheet, joissa vallitsee hämmennys ja epävarmuus siitä, mitä nämä valinnat voisivat olla: Millä keinoin pääsen käsiksi aineistoon? Millaisia työkaluja tarvitsen? Onko niitä valmiina vai saanko/pitääkö soveltaa? Millä perusteella valitsen juuri tämän menetelmän? Mitä valinnasta seuraa? Miten menetelmä elää metodioppaan sivujen ulkopuolella – oman aineistoni analyysissa ja sen eri vaiheissa? Työpaja kokoaa yhteen aikuiskasvatuksellisten teemojen parissa työskenteleviä tutkijuuden eri vaiheissa olevia tutkijoita, jotka analysoivat aineistojaan laadullisin menetelmin ja ovat kiinnostuneita keskustelemaan laadullisten menetelmien soveltamisen mahdollisuuksista ja haasteista. Tavoitteena on jakaa ja syventää metodologista ja metodista ymmärrystä monitieteisestä näkökulmasta. Työpajaan toivotaan esityksiä, jotka keskittyvät jonkin laadullisen tutkimusmenetelmän havainnollistamiseen konkreettisin aineisto- ja analyysiesimerkein. Työpajaan voidaan ottaa valitettavasti rajallisesti esityksiä, mutta muutoin työpaja on avoin kaikille kiinnostuneille.


Yhteystiedot: Maija Korhonen, UEF, maija.korhonen(at)uef.fi &Toni Kosonen, UEF, toni.kosonen(at)uef.fi.