Siirtymät ja katkokset rapautuvassa hyvinvointiyhteiskunnassa

13.9.2017

Heli Mutanen, Maija Korhonen & Erja Laakkonen

Teemaryhmässä pohditaan, miten aikuiset elävät läpi koulutus- ja työpolkujensa katkoksia ja siirtymiä ja käsittelevät näihin liittyviä vaateita elämänkulkunsa muodostamassa kehyksessä: elettyjen kokemusten, nykyisen elämäntilanteen ja tulevaisuutta koskevien odotusten, pelkojen ja tavoitteiden kudelmassa.   Vaikka yksilöiltä edellytetään katkoksissa mukautumista ja sopeutumista sekä odotetaan oppivaa asennetta, oman elämän suunnittelua ja sulavia siirtymiä, yksilöiden odotusten horisontti voi poiketa merkittävällä tavalla suotavista kulttuurisista ja moraalisista järjestyksistä.   Kutsumme työryhmään elämänkulun, koulutuksen ja työelämän tutkijoita ja muita asiantuntijoita, jotka ovat kiinnostuneet edellä esitetyistä teemoista. Ryhmään ovat tervetulleita tutkimusideoita ja alkuvaiheen tutkimusta luotaavat esitykset sekä valmiita tutkimustuloksia käsittelevät esitykset. Esitykset voivat olla teoreettisia, käsitteellisiä tai empiirisiä.


Yhteystiedot:

Heli Mutanen, Itä-Suomen yliopisto, heli.mutanen(at)uef.fi

Maija Korhonen, Itä-Suomen yliopisto, maija.korhonen(at)uef.fi

Erja Laakkonen, Itä-Suomen yliopisto, erja.laakkonen(at)outlook.com