Ohjaus kansalaisuuden, osallisuuden ja toimijuuden rakentajana

13.9.2017

Sanna Vehviläinen & Päivi Rosenius

Kutsumme työryhmään sekä empiirisiä että teoreettisia esityksiä ohjauksen eri konteksteista. Toivomme, että esityksissä tematisoidaan osallisuuden, kansalaisuuden, toimijuuden tai sivistyksen näkökulmaa. Lisäksi toivotaan selkeää ohjauksen määritelmää. Monitieteinen ja monimenetelmäinen esitysten kirjo on tervetullutta. Toivomme, että työryhmämme antina voisimme luoda kuvaa siitä, miten ohjaus rakentaa kansalaisten toimijuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa ja luo vastavoimaa erillisyyttä, eriarvoisuutta ja konflikteja ruokkiville trendeille. Toivomme että ohjaustoiminnan sisältämiä riskejä myös tunnistettaisiin.


Yhteystiedot: Sanna Vehviläinen, sanna.vehvilainen(at)uef.fi, UEF; Päivi Rosenius, UEF