Vertaisuus aikuiskoulutuksessa

13.9.2017

Katinka Käyhkö, Merja Alanko-Turunen, Heikki Pasanen & Arja Piirainen

Formaalin ja non-formaalin aikuiskoulutuksemme tasa-arvoisuudesta voidaan olla montaa mieltä. Avuksi olemassa olevien puutteiden korjaamiseen ja paikkaamiseen on omaksuttu muun muassa terveydenhoidossa, ohjauksessa sekä lasten- ja nuorten parissa käytettyjä vertaistyöskentelyn malleja. Mutta mitä oikeastaan tarkoitamme puhuessamme vertaisuudesta? Kuka on kenenkin vertainen yhteiskunnassamme ja millaisia vertaisuuden muotoja tunnistamme? Entä voiko vertaisoppiminen nousta tärkeimmäksi kehittymisen potentiaaliksi aikuiskoulutuksessa? Miten ja miksi sitä hyödynnetään erilaisissa oppimiskäytännöissä ja erilaisille ryhmille? Teemaryhmä tarjoaa mahdollisuuden pohtia vertaisuuden olemusta ja ulottuvuuksia sekä esitellä vertaisoppimisen, -mentoroinnin ja -ohjauksen käytäntöjä ja kokemuksia aikuiskoulutuksen eri alueilta. Voit tarjota mukaan oman esityksesi tai tulla vain keskustelemaan.


Yhteystiedot:

Katinka Käyhkö,  Itä-Suomen yliopisto, katinka(at)student.uef.fi

Merja Alanko-Turunen, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, merja.alanko-turunen(at)haaga-helia.fi

Heikki Pasanen, heikki.pasanen(at)outlook.com; Arja Piirainen, arja.piirainen(at)jyu.fi