Aikuiset korkeakoulutuksessa

13.9.2017

Nina Haltia, Arto Jauhiainen & Ulpukka Isopahkala-Bouret

Teemaryhmässä tarkastellaan aikuisia opiskelijoita, aikuisten asemaa ja aikuisuutta korkeakoulutuksen kontekstissa. Teemaryhmään ovat tervetulleita esitykset, joissa käsitellään esimerkiksi aikuisten opiskelumahdollisuuksia, aikuisten oppimista ja opettamista tai aikuisten opiskelua korkeakoulutuksen eri sektoreilla ja erilaisissa koulutusmuodoissa. Esityksiksi toivotaan niin koulutuspolitiikkaan painottuvia kuin opiskelun ja oppimisen henkilökohtaisia merkityksiä koskevia tarkasteluja. Olemme kiinnostuneita muun muassa korkeakoulutuksen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta/toteutumattomuudesta iän ja aikuisuuden, sukupuolen, erilaisten koulutusmahdollisuuksien ja reittien näkökulmasta. Mukaan toivotaan tutkimusotteiltaan ja teoreettisilta lähtökohdiltaan monipuolisesti erilaisia esityksiä.


Yhteystiedot:

Nina Haltia, Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos/CELE, nina.haltia(at)utu.fi

Arto Jauhiainen, Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos/CELE, artojau(at)utu.fi

Ulpukka Isopahkala-Bouret, Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos/CELE, ulpukka.isopahkala-bouret(at)utu.fi