Korkeakoulut ja akateemisuus murroksessa

13.9.2017

Päivi Siivonen, Kati Kasanen, Katri Komulainen & Karin Filander

Korkeakouluihin ja yliopistoihin kohdistuvat leikkaukset, kehittämis- ja uudistamispaineet sekä laaduntarkkailuun, markkinoihin ja valvontaan perustuvat managerialistiset käytännöt muokkaavat perustavanlaatuisella tavalla tieteen ja korkeakoulutuksen asemaa ja autonomiaa sekä akateemista työtä. Korkeakoulujen ja yliopistojen odotetaan vastaavan joustavasti ja ketterästi elinkeinoelämän tarpeisiin kilpailukyvyn takaamiseksi. Tutkija-opettajien tulee julkaista enemmän, opettaa paremmin, hankkia rahoitusta, kansainvälistyä sekä verkostoitua elinkeinoelämän kanssa. Opiskelijoiden tulee opiskella tehokkaammin ja nopeammin sekä kehittää työelämässä vaadittavia taitoja.  Teemaryhmään ovat tervetulleita ajankohtaiset ja erilaisista tutkimuksen traditioista ammentavat korkeakoulututkimuksen empiiriset, teoreettiset ja metodologiset analyysit, jotka avaavat keskustelua korkeakoulujen ja yliopistojen, tutkija-opettajien ja opiskelijoiden tiloista ja toimijuuden ehdoista tässä ajassa.


Yhteystiedot:

Päivi Siivonen (UEF), paivi.siivonen(at)uef.fi,

Kati Kasanen (UEF), kati.kasanen(at)uef.fi

Katri Komulainen (UEF), katri.komulainen(at)uef.fi

Karin Filander (UTA), karin.filander(at)uta.fi