Työelämälähtöinen aikuiskoulutus korkeakouluissa

13.9.2017

Satu Hakanurmi, Mervi Lätti & Helena Puhakka-Tarvainen

Teemaryhmässä tarkastellaan aikuisten työelämälähtöisiä ja työelämäläheisiä opiskelumahdollisuuksia korkeakouluissa. Aikuisella on useita vaihtoehtoisia opintopolkuja osaamisensa päivittämiseen korkeakoulussa: täydennyskoulutus, erikoistumiskoulutukset, avoin korkeakouluopiskelu ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Teemaryhmään ovat tervetulleita esitykset, joissa käsitellään esimerkiksi työelämäläheisiä menetelmiä/oppimisympäristöjä, koulutuspoliittisia tarkasteluita tai uusien kokeiluiden arviointia kuten esim. avoimen korkeakouluopetuksen osaamiskokonaisuudet/korkeakouludiplomit. Mukaan toivotaan tutkimusotteiltaan ja teoreettisilta lähtökohdiltaan erilaisia tutkimuksia.


Yhteystiedot:

Satu Hakanurmi, satu.hakanurmi(at)utu.fi, Turun yliopisto

Mervi Lätti, Mervi.Latti(at)karelia.fi

Helena Puhakka-Tarvainen, Helena.Puhakka-Tarvainen(at)karelia.fi