Andragogisen tiedon luonne

13.9.2017

Anita Malinen & Arja Piirainen

Andragogiikan kaksi keskeistä periaatetta ovat 1) kokemus aikuisen oppijan elävänä oppikirjana (Lindeman 1926) sekä 2) vertaisuus ja täysivaltainen osallistuminen yhteisön toimintaan (Lindeman 1926, Warren 1986). Mitä nämä kaksi periaatetta tarkoittavat 2000 -luvun andragogisessa tutkimuksessa? Miten elävää oppikirjaa tutkitaan? Miten vertaisuutta ja täysivaltaista osallistumista tutkitaan? Voidaan kysyä myös yleisemmin, millaista andragoginen tutkimus on, ja millaisiin oletuksiin tiedosta andragoginen tutkimus pohjautuu.  Tässä teemaryhmässä keskustellaan andragogiikasta sekä tutkimusmetodologisella että teoreettisella tasolla. Kutsumme andragogista tutkimusta tekeviä ja siitä kiinnostuneita esittelemään omaa tutkimustaan ja keskustelemaan andragogisen tutkimuksen peruskysymyksistä.  Avainsanat: tiedon luonne andragogisessa tutkimuksessa, tutkimusmetodologia.


Yhteystiedot:

Anita Malinen, Jyväskylän yliopisto, anita.malinen(at)jyu.fi

Arja Piirainen, Jyväskylän yliopisto, arja.piirainen(at)jyu.fi