Ammatillisen koulutuksen muutoksista mahdollisuuksiin

12.9.2017

Maarit Virolainen & Anne Virtanen

Ammatillisessa koulutuksessa on vuosina 2015–2018 meneillään laaja-alainen reformi. Reformi muuttaa ammatillisen koulutuksen rahoitusta, toimintatapoja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Opiskelijoille reformin on tarkoitus mahdollistaa entistä henkilökohtaisempi eteneminen, aiemman opitun hyväksiluku ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen entistä monipuolisemmin, esimerkiksi simulaatioita, etäoppimista ja työssäoppimista hyödyntäen. Reformia on markkinoitu osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden vahvistamisella.  Uusi 1.8.2018 voimaan tuleva  ammatillisen koulutuksen laki myös kokoaa aikuis- ja nuorten koulutuksen saman lainsäädännnön alle. Teemaryhmään pyydetään esityksiä erityisesti näihin ammatillisen koulutuksen reformin myötä ajankohtaisemmiksi käyneisiin teemoihin liittyen, kuten erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen ammatillisessa koulutuksessa, opintojen ohjaus, arviointi ja oppiminen ammatillisessa koulutuksessa, henkilökohtaiset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa sekä opettajat, ohjaajat, rehtorit ja koulutuksen järjestäjät muutoksen tekijöinä ja toimijoina (agentteina) ammatillisen koulutuksen reformeissa. Myös muut nuorten aikuisten ja aikuisten oppimiseen ja kasvuun ammatillisessa koulutuksessa liittyvät esitykset ovat tervetulleita teemaryhmään.


Yhteystiedot:

Maarit Virolainen (maarit.ha.virolainen(at)jyu.fi, FT, aikuiskasvatus, Koulutuksen tutkimuslaitos, JY)

Anne Virtanen, (anne.virtanen(at)jyu.fi, KT, aikuiskasvatus, Koulutuksen tutkimuslaitos, JY)