Symposium 16.2. Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen monikulttuurisen ohjauksen avulla

11.9.2017

Maarit Miettinen, Ulla Siirto, Tiina Ikonen

Aihetta lähestytään OSMO Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projektin kokemusten kautta. OSMO-projektin tavoitteena on vahvistaa Ohjaamojen kykyä palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita. Projekti tarjoaa koulutusta, sparrausta ja valmennusta Ohjaamojen henkilöstölle ja näiden taustaorganisaatioille.  Käytännön kehittämistyötä tehdessämme olemme jäsentäneet monikulttuurisen osaamisen neljään osaamisalueeseen: kieli- ja kulttuuriosaaminen, monikulttuurinen ohjausosaaminen, toimintaympäristön tunteminen (rakenneosaaminen Ohjaamoissa) ja ohjaajan yksilöosaaminen. Keskusteluun ehdottaisimme learning café -menetelmää ja kolme eri teemaa, joita ristiinpölytettäisiin käytännön toimijoiden ja tutkijoiden kesken: monikulttuurinen osaaminen, monikulttuurisen ohjaustyön menetelmiä ja uusimman tutkimustiedon jakamista.  Toivomme kaikkia aiheesta kiinnostuneita mukaan jakamaan omia hanke- tai tutkimuskokemuksiaan!


Yhteystiedot:

Maarit Miettinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu, maarit.miettinen(at)jamk.fi

Ulla Siirto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, ulla.siirto(at)diak.fi