Ohjelma

Huom. tietoja on päivitetty 6.2.

Ohjelmakirja (PDF)

Seminaari- ja luentosalikartta


Keskiviikko 14.2.2018 - Ennakkotyöpajat

Klo 13-14.45  Aikuiskasvatus-tiedelehti avoimeksi julkaisuksi (F101). Seminaarin jälkeen työkokous kustantajien ja toimituskunnan edustajille klo 14.45-17.30 (F101).

Klo 16-19. Menetelmätyöpaja (Maija Korhonen & Toni Kosonen) (F104)

Klo 12.30-13.30 ja 15.00-16.30. Info- ja ilmoittautumitiski avoinna. Futuran ala-aula.

Klo 19 Vapaamuotoinen iltatilaisuus. Pub Hostina (yläkerta, Siltakatu 4) (omakustanteinen)


Torstai 15.2.2018

Klo 8.30-16.30 Info- ja ilmoittautumitiski avoinna. Futuran ala-aula.

Klo 9.00-10.00 Teemaryhmät 1

Klo 10.00-10.30 Kahvitauko

Klo 10.30-12.00 Teemaryhmät 2

Klo 12.00-13.00 Lounas (Metria, ala-aula)

Klo 13.00-14.30 Avajaiset (Metria, M100): 

- Klo 13.00-13.10 Yliopiston tervehdys, akateeminen rehtori Harri Siiskonen (Itä-Suomen yliopisto)

- Pääluento, professori Heikki Hiilamo (Helsingin yliopisto). Miksi sosiaaliturva ei kannusta koulutukseen?

Klo 14.30-15.00 Kahvitauko (Metria, ala-aula)

Klo 15.00-17.00 Teemaryhmät 3

Klo 17.00-18.00 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran vuosikokous (F211)

Klo 19 Illallinen (Teatteriravintola, Rantakatu 20)

- Klo 19 Joensuun kaupungin tervehdys ja alkumalja

- Buffet-päivällinen

- Aikuiskasvatuksen Vuoden tiedeartikkelin palkitseminen

- Opiskelijastipendien jakaminen


Perjantai 16.2.2018

8.00-12.30. Info- ja ilmoittautumitiski avoinna.

Klo 8.30-10.00 Teemaryhmät 4

Klo 10.00 -10.30 Kahvitauko

Klo 10.30 - 11.30 Pääluento, professori Eeva Jokinen (Itä-Suomen yliopisto). Oppiminen, uteliaisuus ja prekaarisuus. (Futura, F100)

Klo 11.30-12.30 Kokoava loppukeskustelu ja konferenssin päätös (F100).

12.30 Lounas (omakustanteinen)


Pääluennot

 

Miksi sosiaaliturva ei kannusta koulutukseen?

Professori Heikki Hiilamo (Helsingin yliopisto) (torstai 15.2.)

 

Sosiaaliturvajärjestelmä on kokoelma erilaisia siiloja, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa. Järjestelmä ei kannusta etenkään haastavassa tilanteessa olevia nuoria ja aikuisia hankkimaan koulutusta. Käsittelen opetusministeriölle ja valtioneuvostolle laatimieni selvitysraporttien pohjalta sitä, missä ongelmakohdat ovat ja miten niitä voisi korjata.

Heikki Hiilamo, Kathrin Komp, Pasi Moisio, Thomas Babila Sama, Juha-Pekka Lauronen, Aasa Karimo, Päivi Mäntyneva, Antti Parpo & Henri Aaltonen (2017). Neljä osallistavan sosiaaliturvan mallia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2017. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=17301

Heikki Hiilamo, Anne Määttä, Karoliina Koskenvuo, Jussi Pyykkönen, Tapio Räsänen, Sanna Aaltonen (2017). Nuorten osallisuuden edistäminen. Selvitysmiehen raportti. Opetusministeriö. http://nuorisotakuu.fi/documents/3924414/4306153/Nuorten-osallisuuden-edistaminen.pdf/122e4715-8d92-4c33-ae55-6cd77a1ed065

 


Oppiminen, uteliaisuus ja prekaarisuus

Professori Eeva Jokinen (Itä-Suomen yliopisto) (perjantai 16.2.)

 

Näyttää varmalta, että todistamme kolmatta teollistumisen käännettä, joka johtaa vähitellen uuteen yhteiskuntamuotoon ja vaikuttaa elämisen tapoihin. Uutta muotoa on luonnehdittu kognitiiviseksi kapitalismiksi ja siinä tehtävää työtä älytyöksi. Näyttää siltä, että erityisesti niin sanotut keskiluokkaiset työpaikat vähenevät ja tilalle syntyy epämääräisiä mutta luovia, uuden omaksumista edellyttäviä ja epävarmuuden sietämistä edellyttäviä töitä. Monet ammatillisessa hierarkiassa nykyään alhaalla olevat työt kuten hoivaaminen, siivoaminen tai rakentaminen säilyvät, mutta nekin edellyttävät aina vaan enemmän hoksnokan käyttämistä ja herkkyyttä esimerkiksi asiakkaiden tarpeille. Yhteiskuntateoriassa näitä kysymyksiä on lähestytty muun muassa prekarisaatio-keskustelun avulla. Käytän sitä tässä esitelmässä miettiäkseni, mihin kaikkeen muutos liittyy, ja mitä se voi tarkoittaa ihmisten mahdollisuuksille tehdä elämästä elettävää, olla utelias ja oppia uutta tilanteessa, joka tuntuu olevan täynnä yksilöllisiä ja kollektiivisia uhkia, kyynisyyttä ja epävarmuutta tulevaisuudesta.

 

 

Professori Heikki Hiilamo
Professori Heikki Hiilamo (Helsingin yliopisto. Kuva: Sitra.)
Professori Eeva Jokinen
Professori Eeva Jokinen (Itä-Suomen yliopisto. Kuva: Janne Ahjopalo, Yle.)
PDF-tiedostoOppiminen uteliaisuus ja prekaarisuus.pdf (1.0 MB)
Professori Eeva Jokisen luentomateriaali