Ohjelma

Keskiviikko 14.2.2018 - Ennakkotyöpajat

Klo 10-16 Tieteen yleistajuistamisen työpaja (Jyri Manninen & Annamari Huovinen, yhteistyössä SVV-ohjelman, VST:n ja KVS:n kanssa) 

Klo 16-19. Menetelmätyöpaja (Maija Korhonen & Toni Kosonen)

Klo 15.30-16 Ilmoittautuminen

Klo 19 Vapaamuotoinen iltatilaisuus (omakustanteinen)


Torstai 15.2.2018

Klo 8.30-13.00 Ilmoittautuminen 

Klo 9.00-10.00 Teemaryhmät 1

Klo 10.00-10.30 Kahvitauko

Klo 10.30-12.00 Teemaryhmät 2

Klo 12.00-13.00 Lounas

Klo 13.00-14.30 Avajaiset: 

- Klo 13.00-13.10 Yliopiston tervehdys, akateeminen rehtori Harri Siiskonen (Itä-Suomen yliopisto)

- Pääluento, professori Heikki Hiilamo (Helsingin yliopisto). Miksi sosiaaliturva ei kannusta koulutukseen?

Klo 14.30-15.00 Kahvitauko

Klo 15.00-16.30 Teemaryhmät 3

Klo 16.30-17.30 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran vuosikokous

Klo 19 Illallinen 


Perjantai 16.2.2018

Klo 8.30-10.00 Teemaryhmät 4

Klo 10.00 -10.30 Kahvitauko

Klo 10.30 - 11.30 Pääluento, professori Eeva Jokinen (Itä-Suomen yliopisto). Oppiminen, uteliaisuus ja prekaarisuus.

Klo 11.30-12.30 Kokoava Kalamalja-keskustelu


Pääluennot

 

Professori Heikki Hiilamo (Helsingin yliopisto). Miksi sosiaaliturva ei kannusta koulutukseen? (Torstai 15.2.)

 

Sosiaaliturvajärjestelmä on kokoelma erilaisia siiloja, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa. Järjestelmä ei kannusta etenkään haastavassa tilanteessa olevia nuoria ja aikuisia hankkimaan koulutusta. Käsittelen opetusministeriölle ja valtioneuvostolle laatimieni selvitysraporttien pohjalta sitä, missä ongelmakohdat ovat ja miten niitä voisi korjata.

Heikki Hiilamo, Kathrin Komp, Pasi Moisio, Thomas Babila Sama, Juha-Pekka Lauronen, Aasa Karimo, Päivi Mäntyneva, Antti Parpo & Henri Aaltonen (2017). Neljä osallistavan sosiaaliturvan mallia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2017. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=17301

Heikki Hiilamo, Anne Määttä, Karoliina Koskenvuo, Jussi Pyykkönen, Tapio Räsänen, Sanna Aaltonen (2017). Nuorten osallisuuden edistäminen. Selvitysmiehen raportti. Opetusministeriö. http://nuorisotakuu.fi/documents/3924414/4306153/Nuorten-osallisuuden-edistaminen.pdf/122e4715-8d92-4c33-ae55-6cd77a1ed065

 


Professori Eeva Jokinen (Itä-Suomen yliopisto). Oppiminen, uteliaisuus ja prekaarisuus (Perjantai 16.2.)

 

Näyttää varmalta, että todistamme kolmatta teollistumisen käännettä, joka johtaa vähitellen uuteen yhteiskuntamuotoon ja vaikuttaa elämisen tapoihin. Uutta muotoa on luonnehdittu kognitiiviseksi kapitalismiksi ja siinä tehtävää työtä älytyöksi. Näyttää siltä, että erityisesti niin sanotut keskiluokkaiset työpaikat vähenevät ja tilalle syntyy epämääräisiä mutta luovia, uuden omaksumista edellyttäviä ja epävarmuuden sietämistä edellyttäviä töitä. Monet ammatillisessa hierarkiassa nykyään alhaalla olevat työt kuten hoivaaminen, siivoaminen tai rakentaminen säilyvät, mutta nekin edellyttävät aina vaan enemmän hoksnokan käyttämistä ja herkkyyttä esimerkiksi asiakkaiden tarpeille. Yhteiskuntateoriassa näitä kysymyksiä on lähestytty muun muassa prekarisaatio-keskustelun avulla. Käytän sitä tässä esitelmässä miettiäkseni, mihin kaikkeen muutos liittyy, ja mitä se voi tarkoittaa ihmisten mahdollisuuksille tehdä elämästä elettävää, olla utelias ja oppia uutta tilanteessa, joka tuntuu olevan täynnä yksilöllisiä ja kollektiivisia uhkia, kyynisyyttä ja epävarmuutta tulevaisuudesta.

 

 

Professori Heikki Hiilamo
Professori Heikki Hiilamo (Helsingin yliopisto. Kuva: Sitra.)
Professori Eeva Jokinen
Professori Eeva Jokinen (Itä-Suomen yliopisto. Kuva: Janne Ahjopalo, Yle.)