Jätä abstrakti - Call for Papers


Esitelmäkutsu

SIVISTYS, KANSALAISUUS JA OSALLISUUS RAPAUTUVASSA HYVINVOINTIYHTEISKUNNASSA

Ennakkotyöpajat 14.2., konferenssi 15.–16.2.2018

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus


Tervetuloa pitämään teemaryhmä- tai symposiumesitystä Aikuiskasvatuksen tutkimuspäiville 2018!

Tutkimuspäiville pyydetään tieteelliset ja tutkimukselliset kriteerit täyttäviä aikuiskasvatus- tai poikkitieteellisiä papereita, joissa esitellään työn alla olevia tai valmiita tutkimuksia. Esitykset voivat liittyä konferenssin teemaan tai yleisemmin aikuiskasvatustieteen erilaisiin tutkimusalueisiin.

Esitysten tarjoamisen eräpäivä on 13.11.2017.

Ohjeet esitysten tarjoamiseen ja abstraktin lähettämiseen:

  • Kirjoita otsikko ja abstrakti sillä kielellä, millä pidät esityksen (paperin esittäminen englanniksi on mahdollista).
  • Tee esitystäsi hyvin kuvaava otsikko.
  • Abstraktin pituus on korkeintaan 3000 merkkiä välilyönnit mukaan lukien (noin 300 sanaa), mukaan lukien abstraktiin loppuun tulevat mahdolliset avainsanat.
  • Abstraktista tulee käydä ilmi tutkimuksen vaihe (esim. suunnitelma, työn alla, valmis) ja normaaleja tutkimuksellisia perusasioita (teoreettinen viitekehys, tutkimuskysymykset, menetelmät, aineisto, tulokset) soveltuvin osin. Loppuun on hyvä lisätä tutkimusta kuvaavia asiasanoja.
  • Lomakkeella kysytään lisäksi esittäjän/esittäjien nimi, yliopisto ja laitos tai vastaava sekä yhteystiedot.
  • Lomakkeella kysytään lisäksi, mihin teemaryhmään, ennakkotyöpajaan tai symposiumiin tarjoat esitystä. Esitystä voi tarjota myös vapaasta teemasta, jos sille ei löydy valmista teemaryhmää tarjolla olevista.
  • Esitysehdotukset ja abstrakti lähetetään e-lomakkeella: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/17488/lomake.html
  • Esitysten hyväksymisestä ilmoitetaan 30.11.2017 mennessä.

Tutkimuspäivien järjestelytyöryhmän puolesta tervetuloa Joensuuhun helmikuussa 2018!


Lisätietoja:  prof. Jyri Manninen, jyri.manninen@uef.fi, 050-3815359. Voit käyttää myös tutkimuspäivien virallista sähköpostiosoitetta: AITU2018@uef.fi

Järjestäjät: Itä-Suomen yliopisto & Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura


Tarjolla olevat ennakkotyöpajat, teemaryhmät ja symposiumit


 

Call for papers for the National Adult Education Conference on February 15-16, 2018, organized by the Finnish Society for Research on Adult Education and the University of Eastern Finland.

Venue: University of Eastern Finland, Joensuu.

Theme: Edification, citizenship and involvement in decaying welfare society

Presentation can be held also in English.

Abstract submission: online: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/17488/lomake.html or send your abstract in word-format to the chairs of the thematic group by 13.11.2017 (you can find the contact information from the group introductions). Approval letters will be e-mailed by 30.11.2017.

The duration of the presentation: 30 min. (20 min. + 10 min. for discussion)

The max. length of the abstract: 3000 characters + contact information.

More information: chairs of the thematic groups or ats.tiedottaja(at)gmail.com

Welcome!