Tervetuloa pitämään esitys Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa!


Abstraktit tulee lähettää teemaryhmien vetäjille 11.11.2015 mennessä. Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan 30.11.2015 mennessä.

Teemaryhmissä jokaiselle esitykselle varataan aikaa 30 minuuttia (20 min. esitykseen + 10 min. keskusteluun).

Teemaryhmän esitysten määrästä riippuen aikarajoja voidaan kuitenkin muokata.

Linkki abstrakti- ja esitysohjesivulle 

Aikataulu

PDF-tiedostoKasiohjelma_17.2.pdf (467 kB)

Abstraktit

PDF-tiedostoAbstraktikirja.pdf (1.9 MB)

Teemaryhmien esittelyt

1 Aikuiset ja aikuisuus korkeakoulutuksessa

8.9.2015
Nina Haltia, Kristiina Ojala & Arto Jauhiainen

2 Aikuiskasvatuksen historia ja filosofia

8.9.2015
Risto Ikonen & Leena Kakkori

3 Aikuisten ja ikääntyneiden mediakasvatus

8.9.2015
Päivi Rasi, Pirkko Hyvönen & Hanna Vuojärvi

5 Aikuisten ohjaus epävarmuuden ajassa

8.9.2015
Leena Penttinen & Johanna Rantanen

9 Andragoginen tutkimus 2010-luvulla

8.9.2015
Anita Malinen & Arja Piirainen

11 Asiantuntijuuden kehittäminen korkeakoulututkinnon jälkeisellä koulutuksella

8.9.2015
Jarmo Kallunki, Ida Mielityinen & Hannele Seppälä

12 Kansainvälistyvä ammatillinen aikuiskoulutus

8.9.2015
Auli Bister & Aino Malin

16 Non-native learners in Finnish adult and higher education

8.9.2015
Kalypso Filippou, Katarzyna Kärkkäinen & Anne Tornberg

17 Opettajien täydennyskoulutus ja ammatillinen kehittyminen

8.9.2015
Merja Kauppinen & Johanna Kainulainen

18 Oppiminen, luovuus ja tunteet yrittäjyydessä

8.9.2015
Outi Hägg & Kati Peltonen

19 Perhe aikuiskasvatustieteessä: Rajapintoja ja uusia aluevaltauksia

8.9.2015
Anna Rönkä, Marja Leena Böök & Eija Sevón

21 Tunteet, oppiminen ja toimijuus

8.9.2015
Päivi Hökkä, Hannele Kerosuo & Katja Vähäsantanen

22 UP - Uusi oppiminen

8.9.2015
Satu Aksovaara & Ari Langén

24 Vapaan sivistystyön tutkimus

8.9.2015
Anja Heikkinen, Jyri Manninen & Petri Salo

26 Yksilön ajattelusta yhteisölliseen toimintaan

8.9.2015
Susanna Niinistö-Sivuranta & Hannele Seppälä